Рівень безробіття в Україні залишається майже незмінним з 2014 року і становить 9,4 % економічно активного населення.
Рівень зайнятості та безробіття в Україні
Найгірша ситуація з працевлаштуванням спостерігається у чоловіків віком від 15 до 24 років (25,6 %). У жінок аналогічної вікової групи цей показник на 6 % нижче. 
На ріст безробіття впливають не тільки економічні фактори, але і невідповідність наявних пропозицій існуючим вакансіям.