Кабінет Міністрів України постановою від 29 березня 2017 року № 191 затвердив Порядок визначення середньозваженого значення показника рентабельності (далі – Порядок). 
Відповідно до Порядку, середньозважене значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи визначається як відношення сум відповідних даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності за декілька податкових періодів (років) за формулою:
Rcp = (ΣPn/ΣDn) х 100, де:
Rcp – середньозважене значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи;
Pn, Dn – дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності n-ого податкового періоду (року) зіставної юридичної особи.
Нагадаємо, що середньозважене значення показника рентабельності розраховується для  визначення діапазону рентабельності, у разі використання даних бухгалтерського обліку зіставних компаній за декілька податкових періодів (років) (пп. 39.3.2.8 ПКУ).
До речі, фінансові показники, які мають від’ємне значення, можуть використовуватись для розрахунку діапазону рентабельності, за умови проведення ретельного дослідження відповідності неконтрольованої операції критеріям зіставності відповідно до пп. 39.2.2.2 ПКУ. 
При цьому, рішення щодо використання від’ємних фінансових показників приймається індивідуально у кожному окремому випадку проведення функціонального та порівняльного аналізу, та має бути обґрунтовано у документації з трансферного ціноутворення згідно із пп. «є» – «ж» пп.  39.4.4 ПКУ (лист ДФСУ від 24.01.2017 р. N 1201/Г/99-99-15-02-02-14).