Неподання платником податків звіту (уточнюючого звіту) про контрольовані операції (далі – КО) та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду КО тягне за собою накладення штрафів. 
Слід зауважити, що у порівнянні із іншими порушеннями податкового законодавства розмір цих штрафів доволі значний. 
vidpovidalnist
В ДФСУ наголошують – розмір штрафів, встановлений на 1 січня 2017 року стосується усіх порушень, виявлених після 1 січня 2017 року, в тому числі й тих, що були допущені до цієї дати.
При цьому, штраф за неподання звіту (п. 120.3 ПКУ) та штраф за несвоєчасне звітування (п. 120.4 ПКУ) не можуть застосовуватись одночасно (лист від 10.02.2017 р. № 3282/7/99-99-14-01-02-17). 
У разі встановлення після 01.01.2017 контролюючими органами фактів порушення платниками податків вимог п. 39.4 ПКУ щодо подання звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (звіт про КО та документація з ТЦУ) для розрахунку штрафних санкцій використовується прожитковий мінімум для працездатної особи, встановлений на 1 січня відповідного податкового (звітного) року, за який встановлено порушення.
Так, при застосуванні штрафних санкцій щодо податкової звітності за 2015 та 2016 роки буде використовуватись прожитковий мінімум для працездатної особи, встановлений відповідно станом на 1 січня 2015 року та 1 січня 2016 року (лист ДФСУ від 02.02.2017 р. N 2376/7/99-99-15-02-01-17). 
porushennya
Несвоєчасним звітуванням, що тягне за собою штрафні санкції, передбачені п. 120.4 ПКУ є подання до початку документальної перевірки:
       – звіту про контрольовані операції чи документації з трансфертного ціноутворення з порушенням встановлених ПКУ термінів; 
       – уточнюючого звіту, в якому додатково задекларовані контрольовані операції.
У разі встановлення після 01.01.2017 р. факту несвоєчасного подання звіту про КО та/або документації з ТЦУ або фактів несвоєчасного декларування контрольованих операцій у поданому звіті застосовується штраф (штрафи) згідно з п. 120.4 ПКУ незалежно від звітного періоду здійснення контрольованих операцій. При цьому, такі штрафні санкції розраховуватимуться за кожний календарний день, починаючи з 1 січня 2017 року (якщо мова йде про звітність за 2013 – 2015 роки).
Також варто звернути увагу на ряд важливих висновків податківців, наведених у листі від 10.02.2017 р. № 3282/7/99-99-14-01-02-17.
Якщо платник податків (після застосування до нього штрафних санкцій, визначених абз. 1-4 п. 120.3 ПКУ) продовжує не виконувати свій обов’язок із подання звіту про КО / документації з ТЦ, контролюючий орган повинен застосувати штрафні санкції, визначені абз. 6-7 п. 120.3 ПКУ, що розраховуються за кожний календарний день неподання звітності, розпочинаючи з 41-го календарного дня після дня:
       – отримання податкового повідомлення-рішення платником у випадку, якщо платник податків сплатив штраф за неподання податкової звітності (невключення всіх операцій до звіту);
         – закінчення процедури адміністративного оскарження або набрання судовим рішенням законної сили (на користь контролюючого органу) – у випадку, якщо платник податків оскаржував податкове повідомлення-рішення.
У разі подання платником податків звіту/документації тільки після застосування штрафних санкцій, встановлених абзацом шостим і сьомим п. 120.3 ПКУ, наявність порушення буде визначатися, виходячи з норм п. 120.4 ПКУ. Період, який буде охоплено штрафними санкціями, передбаченими п. 120.4 ПКУ, буде визначатись від граничної дати застосування штрафу за неподання звіту/документації до дати подання платником податку звіту про контрольовані операції.