Національний банк продовжує лібералізаційні кроки на валютному ринку. На додачу до спрощення реєстрації нерезидентських кредитів та зменшення частини обов’язкового продажу валютної виручки, регулятор дозволив репатріацію дивідендів, нарахованих також і за 2016 рік. Здійснити виплату дивідендів нерезидентам за 2014 – 2016 роки емітент зможе у загальній сумі до 5 млн. дол. США протягом одного місяця. 
До того ж, за позиками перед банками-нерезидентами з рейтингом не нижче “А3”/“А-” дозволено дострокове погашення.
Серед новацій варто відзначити збільшення до 5 млн. дол. США максимального розміру передоплати за імпортними контрактами, що не вимагає використання акредитивної форми розрахунків. 
Відповідні зміни затверджено постановою Правління НБУ №33 від 13 квітня 2017 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів  Національного банку України» та діють з 14 квітня 2017 року.
Зауважимо також, що врегульовано питання оподаткування дивідендів за «половинною» ставкою 9 %, отриманих фізичними особами від нерезидентів, інститутів спільного інвестування та суб’єктів господарювання, які не є платниками податку на прибуток. Відповідні зміни прийнято Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні”» від 23.03.2017 р. № 1989-VIII, що набрав чинності 15 квітня 2017 року. 
Важливо, що за ставкою 9 % оподатковуються дивіденди, які нараховані та виплачені нерезидентами з 01 січня 2017 р. 
Для цілей оподаткування ПДФО до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника або учасника у зв’язку з розподілом чистого прибутку – нагадують податківці у листі ДФСУ від 20.03.2017 р. N 5453/6/99-99-13-02-03-15.