Як ми повідомляли раніше з 01.01.2017 р. контрольованими, серед інших, можуть бути визнані господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у т.ч. з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (пп. «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ).

На виконання вказаної норми Кабмін постановою від 04.07.2017 р. № 480 затвердив Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (надалі — Перелік), який набув чинності 27.07.2017 р.

Державна фіскальна служба України у листі від 14.08.2017 21674/7/99-99-14-01-02-17 надала роз’яснення щодо особливостей застосування Переліку у 2017 році.

По-перше, податківці відмітили, що нерезидентом, який не сплачує податок на прибуток (корпоративний податок), вважається нерезидент звільнений відповідно до законодавства країни реєстрації від його сплати у звітному році, незалежно від підстав та причин такого звільнення, або ставку оподаткування податку на прибуток (корпоративний податок) для такого нерезидента встановлено у розмірі нуль відсотків.

По-друге, у 2017 році контрольованими можуть бути визнані лише ті операції з нерезидентами, організаційно-правову форму яких включено до Переліку, які здійснено починаючи з 27 липня 2017 року. Водночас, для тестування вартісних критеріїв, встановлених для контрольованих операцій (150 млн. грн. та 10 млн. грн), обсяг доходів платника податків та обсяг операцій з контрагентом-нерезидентом слід розраховувати за підсумками всього календарного року.

Наприклад, річний дохід платника податків від будь-якої діяльності за 2017 рік перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків). Протягом року платник здійснював господарські операції із нерезидентом із Великобританії з організаційно-правовою формою Limited Liability Partnership (LLP). Загальний обсяг господарських операцій з ним за підсумками 2017 року досяг 19 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків). При цьому в період з 01.01.2017 по 26.07.2017 обсяг операцій – 11 млн. грн., а з 27.07.2017 по 31.12.2017 – 8 млн. гривень. Отже, контрольованими вважатимуться операції, здійснені з 27.07.2017 р. до 31.12.2017 р. у сумі 8 млн. грн1.

По-третє, якщо у звітному календарному році, в якому здійснювались операції, нерезидент, організаційно-правову форму якого включено до Переліку, сплачував податок на прибуток (корпоративний податок), операції з ним не вважатимуться контрольованими2.

На підтвердження сплати контрагентом-нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) платник податків – резидент має отримати підтверджуючий документ, виданий фінансовим (податковим) органом відповідної країни, за формою, затвердженою згідно із законодавством цієї країни. Такий документ повинен бути належним чином легалізований та перекладений відповідно до законодавства України. При цьому надавати його потрібно лише на запит контролюючого органу3 та/або під час проведення документальних перевірок.


_________________________________

1За умови, що операції з таким LLP не можуть бути визнані контрольованими згідно пп. «а» – «в» пп. 39.2.1.1 ПКУ або згідно пп. 39.2.1.5 ПКУ.


2За умови, що такі операції не можуть бути визнані контрольованими згідно пп. «а» – «в» пп. 39.2.1.1 ПКУ або згідно пп. 39.2.1.5 ПКУ.

3У випадках, передбачених пп. 4 п. 2 розділу III Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.08.2015 N 706.