Після буму середини 2000-х, коли на первинне публічне розміщення акцій виходили десятки компаній з Росії та України, сьогодні інтерес міжнародних інвесторів помітно згас. До того ж після кризи активність на іноземних біржах зменшилася, а «дешевих» грошей не залишилося. Чи варто українському бізнесу в цій ситуації думати про вихід на IPO?

Вирішити, що дасть вам вихід на IPO

Initial Public Offering (IPO) – первинне публічне розміщення акцій. Вихід на IPO – завдання непросте, особливо після кризи, коли інвестори навряд чи будуть смітити грошима. Тому необхідно заздалегідь ретельно продумати і спланувати цей процес. І саме зараз, коли на міжнародних біржах затишшя, хороший момент щоб почати підготовку до виходу на IPO.

Підготовка займає від 1-го до 3-х років і часто вимагає повної перебудови роботи компанії, переходу на принципи прозорості ведення бізнесу, а також переведення фінансових операцій на нові стандарти звітності. Очевидно, що така перебудова потребує значної кількості часу і ресурсів власника та й усього топ-менеджменту. Тому, щоб не виявилося, що ці ресурси витрачені марно, необхідно переконатися, що IPO – дійсно найкращий варіант для вашої компанії. Для цього потрібно проаналізувати наступне.

Цілі. Одна з головних цілей виходу на IPO – отримання додаткового фінансування для розвитку бізнесу. Однак деякі підприємці починають бізнес саме для того, щоб на певному етапі вивести його на біржу, отримати гроші і відійти від справ. Інші власники розглядають IPO як можливість зробити свою компанію відомою, надати їй вагу на міжнародних ринках. Визначте свою мету і відповідно до неї розробляйте стратегію виведення компанії на IPO.

Альтернативи. Навіть побіжне згадування труднощів, з якими доведеться зіткнутися компанії в процесі підготовки до виходу на біржу, має змусити власника уважно розглянути інші джерела залучення капіталу. Про випуск облігацій, пряме інвестування та інші можливості ми говорили в статті «Не тільки IPO: де шукати фінансування для бізнесу, поки вихід на зовнішні ринки ускладнений».

Ризики. Кажуть, що у компаній, які вирішили йти на біржу, зворотної дороги немає. У першу чергу тому, що вести справи «по-старому» вже не вдасться. Компанія стане публічною, а це означає, що всі її операції повинні бути прозорими. Фінансова звітність та стратегія розвитку мають знаходитися у відкритому доступі. Доведеться уникати (або вміти залагоджувати) будь-яких конфліктів із партнерами, клієнтами та контролюючими органами – інакше, якщо вони проникнуть у пресу, то створять негативну репутацію компанії, що одразу ж вплине на вартість акцій.

Нарешті, необхідно розуміти, що мета компанії, яка стала публічною – максимізувати прибутки акціонерів. Часто це може йти урозріз із початковою місією її засновника (наприклад, створити компанію із сімейною атмосферою і можливістю самореалізації для кожного співробітника). Власникові доведеться змиритися з думкою, що його бізнес більше не буде повністю належати йому.

Врахувати найголовніше

Якщо ви твердо вирішили виводити компанію на IPO, то в першу чергу слід звернути увагу на наступні аспекти діяльності.

Переваги. Перший крок на шляху до IPO – виявити переваги, якими можуть зацікавитися потенційні інвестори. Безсумнівно, насамперед, інвесторів буде цікавити фінансовий стан бізнесу і можливість генерувати прибутки в майбутньому. Об’єктивний аналіз фінансового стану компанії дасть due diligence – всебічне дослідження діяльності компанії, комплексна перевірка її фінансового стану і становище на ринку.

Фінанси. Фінансова звітність компанії повинна відповідати принципам прозорості та складатися згідно з правовими вимогам тієї країни, де розташована біржа. Так, виходячи на біржі США, доведеться перебудувати фінансову звітність згідно з принципами бухгалтерського обліку US GAAP. Європейські біржі вимагають застосування в компанії принципів МСФЗ (IFRS). Незважаючи на те, що Мінфін України намагається національні стандарти наблизити до міжнародних, на сьогодні досить не багато фінансових менеджерів уміють застосовувати стандарти МСФЗ на практиці. У цьому випадку без підтримки досвідчених консультантів не обійтися. Наприклад, компанія Baker Tilly проводить навчання стандартам МСФЗ і допомагає компаніям перейти на нові стандарти бухгалтерської звітності.

Звітність. Залежно від вимог біржі, компанії доведеться представити на аналіз свою бухгалтерську звітність. Як правило, подається звітність за попередні 3 роки, при чому вже трансформована у відповідності до МСФЗ або US GAAP. Ці звіти повинні бути завірені аудитором після перевірки достовірності фінансової інформації, що міститься в них.

Стабільність. У жорстких посткризових умовах зацікавити інвесторів зможуть тільки компанії, що міцно стоять на ногах. Перш ніж виходити на біржу, необхідно зайняти лідируючу позицію в галузі або сегменті ринку. Також компанія повинна довести, що вона налаштована на довгострокову роботу. У цьому допоможе наявність довгострокових ліцензій, власних торгових марок і технологій, складних для копіювання конкурентами.

Безумовно, вихід на IPO – процедура складна і тривала. Одна з головних причин невдач при первинному розміщенні акцій – стислі строки, які негативно впливають на якість підготовки. Тому, навіть якщо ви плануєте вихід на IPO десь у далекому майбутньому, трансформацію принципів корпоративного управління необхідно починати завчасно.