Аудитор — це фітнес-тренер для вашого бізнесу. Він виявить проблеми и складе план тренувань, і в результаті у вас буде компанія, готова до різних випробувань і навантажень.


Як працює аудитор? Він, як і фітнес-тренер, проводить збір і обробку даних, робить висновки про те, що варто підкачати в першу чергу, — це і є звіт аудитора щодо фінансової звітності. А планом тренувань стане лист керівництву — детальний огляд критичних і важливих питань, на які менеджменту варто звернути увагу.

Звіт аудитора показує, чи є у компанії проблеми

Розробники правил аудиту вважають звіт аудитора настільки важливим документом, що виділили окремий Міжнародний стандарт аудиту 700 (МСА 700) для врегулювання питань, пов’язаних із формою і змістом цього документа.


МСА 700 містить приклади звіту незалежного аудитора, а також доволі детальні вимоги щодо змісту його розділів. Окрім стандартних юридичних елементів (заголовка, адресата, дати висновку, інформації про відповідальність сторін, підпису аудитора та його адреси), звіт повинен містити таку інформацію:

  1. Перелік перевіреної інформації (фінансової звітності або іншої фінансової інформації, залежно від предмета договору про надання аудиторських послуг).
  2. Власну думку про об’єкти перевірки (фінансову звітність або іншу фінансову інформацію, щодо якої проводиться перевірка).

Аудит поділяється на обов’язковий та ініціативний. Єдина різниця між ними – чи є вимога до проведення аудиту за законом. Якщо власник фірми або її топ-менеджер замовляє аудит, коли відчуває потребу в детальному аналізі того, чи відповідає реальний стан справ на підприємстві даним бухгалтерського обліку, чи правильно побудована власне система обліку і чи можна довіряти інформації, яку надають бухгалтери для управління фірмою. У цьому випадку зростають вимоги до перевірки та збільшується кількість об’єктів, які перевіряються; зростає і тривалість часу, який витрачає аудитор на виконання завдання.


Аудиторський висновок за результатами такої перевірки містить детальну інформацію, яка дозволяє виносити судження про стан справ на підприємстві та виявляти приховані проблеми у бізнесі.

На основі висновку за результатами аудиту власник або менеджер може оцінити правильність складання фінансової звітності на основі тих показників, які містяться в системі бухгалтерського обліку та на основі яких складено ці звіти. Також, залежно від того, що саме виявив аудитор, висновок дозволяє ухвалювати широкий спектр рішень, починаючи від найпростіших рішень на кшталт проведення суцільної інвентаризації й закінчуючи рішеннями про звільнення топ-менеджменту у зв’язку з виявленими обманами і шахрайством.

Також звіт доповнює загальне уявлення про стан компанії

Орієнтиром для того, чи потрібно інвестору бізнесу хвилюватися за результати аудиторської перевірки, є характер аудиторського висновку. Аудитор, висловлюючи свою думку про фінансову звітність (за результатами обов’язкового аудиту) або про предмет аудиторського дослідження (за результатами ініціативного аудиту), може надати один із трьох видів думки:

  • негативна думка;
  • із застереженням;
  • позитивна думка.

Також аудитор може надати відмову від висловленої думки.

Якщо аудитор висловив негативну думку за результатами аудиту, це означає, що під час його проведення встановлені суттєві порушення і перекручення, допущені підприємством. Їх перелік наводиться у додатку до цього висновку.

Думка із застереженням означає, що загалом аудитор задоволений станом обліку та звітності на підприємстві, але певні ділянки роботи викликають у нього сумніви щодо того, чи правильні вони.

Для того щоб дізнатися, що саме зумовило такий висновок аудитора, слід звернутися безпосередньо до його тексту. У ньому мають бути вказані застереження, які не дозволяють аудитору висловити позитивну думку про стан звітності.

Позитивний висновок означає, що аудитор не виявив суттєвих помилок у фінансовій звітності. Надання позитивного висновку за результатами аудиту означає, що аудитор вважає звітність підприємства достовірною та такою, що відповідає правилам бухгалтерського обліку.

Однак надання позитивного висновку за результатами будь-якого аудиту не є абсолютною гарантією того, що помилки чи зловживання відсутні взагалі. Аудитор у своїй роботі обмежений власними судженнями, досвідом і тією інформацією, яку йому надали, а інколи й власним інтелектом та старанністю.

Якщо перевірка проведена детально і є довіра до аудитора, тоді можна сприймати на віру і його висновок. У протилежному випадку висновок аудитора може бути лише документом, який доповнює загальне уявлення про стан справ на фірмі, але не визначає його.

До фітнес-тренера можна звернутися тоді, коли з’явилися задишка і зайвий жирок. Але краще не чекати цього моменту, а тримати себе в формі постійно. І аудиторські перевірки не варто відкладати до того часу, коли бізнесу почнуть загрожувати серйозні неприємності. Завжди простіше провести профілактику, аніж боротися з наслідками нерозумного управління. А знаючи свої слабкі місця, цих наслідків можна просто уникнути.

Більш докладно про те, як відбувається аудит, ви можете дізнатися, завантаживши гід по аудиту для власників бізнесу у форматі PDF.