Вже більше року, а саме з 18 грудня 2017 року в Україні працює нова модель оцінки впливу на довкілля (далі ОВД). Прийняття відповідного Закону –  це виконання євроінтеграційних вимог, які прийшли на заміну екологічній експертизі.

Що таке ОВД?

Закон про ОВД фактично ввів нову фінансову модель планування діяльності, де враховуються не лише економічні, а й екологічні фактори. Інвестор ще до початку проектувальних робіт має провести детальний аналіз впливу на довкілля, оцінити всі альтернативні варіанти, врахувати думку громадськості та отримати відповідні висновки від уповноважених органів. І тільки після цього приступити до проектування виробництва.
Висновок про ОВД – це основний дозвільний документ, який підприємство має отримати в процесі оцінки впливу на навколишнє середовище (далі – Висновок). Він є підставою для початку діяльності та отримання інших дозвільних документів, зокрема, Дозволу на проведення будівельних робіт. Умови, наведені у Висновку, є обов’язковим до виконання в процесі здійснення планової діяльності.
Нові правила ОВД змінили підхід до оцінки екологічних ризиків. До прийняття Закону про ОВД підприємства, які здійснювали небезпечні види діяльності, мали проходити екологічну експертизу. По суті, це був лише аналіз того, наскільки серйозно бізнес впливає на стан довкілля, оскільки експертиза проводилась вже після проектування усіх потужностей та розміщення їх на генплані. Досить часто не дотримувались вимоги до санзони або ж житлові об’єкти знаходились надто близько до потенційного джерела забруднення. Однак вплинути на ситуацію екологи фактично не могли.
Закон про ОВД значно розширив перелік суб’єктів господарювання, які мають оцінювати екологічні ризики, та визначив види діяльності, які неможливо розпочати без отримання Висновку про ОВД. Зокрема, сюди входять підприємства лісового, водного та сільського господарств.
Для порівняння: до прийняття Закону діяльність підприємств лісництва регулювалась окремими нормативними актами. Екологічну експертизу  вони не проходили. Сьогодні ж насадження лісу на площі понад 20 га або в зонах природно-заповідного фонду вимагає отримання Висновку про ОВД.
Крім того, якщо підприємство планує змінити цільове призначення земель сільськогосподарського призначення і якщо нове призначення відноситься хоча б до одного з видів діяльності, перелічених у Законі про ОВД, без отримання Висновку також не обійтись.

Висновок про ОВД – must have для бізнесу?

Необхідно зауважити, що отримувати Висновок про ОВД зобов’язані лише ті підприємства, які планують проводити діяльність, що матиме екологічні ризики для довкілля. Суб’єктів господарювання, які свого часу пройшли екологічну експертизу, вказана процедура не стосується. Однак тут є момент: якщо підприємство хоче розширити виробництво, провести реконструкцію або ж змінити цільове призначення земель сільськогосподарського призначення, воно також має отримати Висновок. У такому випадку при його підготовці буде розраховуватись кумулятивний ефект: створюючи нові промислові потужності підприємству необхідно буде врахувати негативні наслідки, які завдають вже існуючі об’єкти.
На початку статті ми згадували, що прийняття Закона  про ОВД – це виконання євроінтеграційних вимог Укпаїни. Однак міжнародні інвестори висувають до бізнесу вимогу проведення Environmental Impact Assessment (EIA) згідно правил Світового банку та ЄБРР: якщо підприємство розраховує отримати фінансування для будівництва або реконструкції з міжнародних фінансових інституцій, то воно зобов’язане провести оцінку та визначити потенційно несприятливі екологічні ризики та вплив на природне середовище (повітря, вода та ґрунти). А також оцінити потенційні соціальні наслідки: на здоров’я та безпеку людей.
Тобто, сьогодні бізнес, який враховує наслідки своєї діяльності на довкілля, – світовий тренд. Проведення ОВД та EIA дозволяє визначити не тільки екологічну доцільність планованої діяльності, а й дає змогу визначити оптимальний альтернативний її варіант з дотриманням вимог чинного природоохоронного законодавства.

Як отримати Висновок про ОВД?

З чого все починається? Перш за все, підприємство подає до Міністерства екології або обласного департаменту екології повідомлення про початок планової діяльності. По суті, це заявка про намір вести бізнес, який матиме вплив на навколишнє середовище. Ця інформація оприлюднюються у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр ОВД) та знаходиться у відкритому доступі. Як повідомляє Мінприроди, за період з початку дії Закону про ОВД у Реєстрі з ОВД зареєстровано 2365 справ та видано 490 висновків про оцінку впливу на довкілля. Для порівняння – екологічну експертизу за 2016-2017 роки пройшли лише 250 підприємств.
Наступний етап – підготовка Звіту про ОВД. Уповноважені органи з питань екології та природних ресурсів надають підприємству умови, які мають бути відображені у Звіті. Зокрема, мовиться про опис планової діяльності, її альтернативні варіанти, оцінку стану довкілля та його можливу зміну у разі проведення діяльності, опис заходів, що мають запобігати та зменшувати можливий негативний вплив на довкілля, зміст програм моніторингу та контролю впливу на довкілля тощо. Крім того, у складі Звіту підприємство готує стисле резюме вказаної інформації для широкого загалу.
Підприємство може підготувати Звіт самостійно або ж залучити до цього процесу підрядників чи консалтингові організації. Відповідальність за достовірність вказаної у Звіті інформації повністю покладається на підприємство. Тому важливо провести комплексну оцінку усіх екологічних ризиків. Досить часто під час будівництва об’єкту, на якому буде проводитись діяльність, залучаються декілька підрядників. Кожен з них виконує свої спеціалізовані роботи і не враховує вплив інших. Звіт про ОВД має сукупно врахувати всі ці фактори та надати оцінку їх впливу на довкілля.

Головна новація Закону про ОВД – проведення громадських слухань

Як показала практика, у більшості випадків Звіт про ОВД починає готуватись паралельно із поданням повідомлення. Однак тут є важливий нюанс: при підготовці необхідно врахувати думку громадськості.  Для цього новий Закон передбачає проведення громадських слухань. Після того як Звіт про ОВД розміщено у Реєстрі ОВД, оголошуються громадські слухання. Раніше під час проведення екологічної експертизи публічно надати зауваження могли лише представники громад, на території яких здійснювалась діяльність. Сьогодні громадськість має повний та всебічний доступ до інформації. Після оприлюднення повідомлення кожен громадянин України може надавати свої зауваження та пропозиції до умов діяльності підприємства, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, які мають бути включені до Звіту про ОВД.
Участь громадськості в процесі прийняття Висновку про ОВД – важлива новація Закону, яка відповідає вимогам Директив №2003/4/ЄС та №2011/92/ЄС, та забезпечує виконання Україною міжнародних зобов’язань у рамках Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті та Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.
Громадські слухання тривають від 25 до 35 днів і фінансуються за рахунок замовника. Законодавство про ОВД передбачає створення спеціального рахунку для внесення плати за проведення громадських слухань. Тільки після отримання відповідної квитанції можна розпочати публічні обговорення наслідків заявленої діяльності із населенням. Крім того, самі слухання має проводити спеціально уповноважена особа – організатор слухань.
По закінченню слухань уповноважений орган готує відповідний Звіт, який разом із Звітом про ОВД є підставою для надання Висновку про ОВД.

Причини відмови у наданні Висновку

Бізнес лише починає освоювати процедуру отримання Висновку про ОВД. І практика показує, що самостійно виконати всі процедурні вимоги Закону досить не просто. Серед основних причин відмови у наданні Висновку є відсутність у Звіті:  
• опису основних характеристик планованої діяльності;
• опису факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку альтернативних варіантів планованої діяльності;
• опису та оцінки можливого кумулятивного впливу;
• підтверджуючих документів інженерного забезпечення.
Також досить поширеною причиною відмови є не подання повідомлення про плановану діяльність до уповноваженого територіального органу Мінекології.
Не дивлячись на всю складність отримання Висновку, з усією впевненістю можна стверджувати, прийняття Закону про ОВД – це крок вперед. Адже комплексна оцінка усіх факторів, які будуть впливати на бізнес – давно поширена світова практика. Сьогодні українські інвестори отримали можливість ще до початку проектувальних робіт оцінити та зважити всі економічні, технічні та екологічні ризики. І таким чином убезпечити себе від зайвих перевірок, скарг та інших проблем, які знижують прибутковість бізнесу.