Обізнаність у тому, що таке зобов’язання і як воно функціонує в процесі бухгалтерського обліку, потрібне для правильного управління фінансовими показниками будь-якого бізнесу.

Що таке зобов’язання?

Це насправді дуже просто. Зобов’язання — це борг або інша фінансова відповідальність перед іншими людьми або організаціями. Також можна сказати, що зобов’язання — це претензія до вашого бізнесу з боку інших людей або організацій. Саме так бухгалтери часто ставляться до зобов’язань.

Інший тип претензій до бізнесу йде від вас (і/або ваших акціонерів) у вигляді капіталу в межах бізнесу. Об’єднаємо і отримаємо просте рівняння:

 • Активи = Зобов’язання + Власність/Власний капітал

Згадавши основи математики, щоб підкреслити роль і важливість зобов’язань, отримаємо такий варіант:

 • Зобов’язання = Активи – Власність/Власний капітал

Як уже згадувалося, зобов’язання — це все, що ваша компанія повинна, і, як правило, це гроші. Позичання грошей вважається небажаним в нашому приватному житті, хоча, можливо, і неминучим. Але кожен бізнес має принаймні декілька зобов’язань, які вони погашають на постійній основі, і це нормальна частина бізнес-процесу.

Приклади зобов’язань

Класифікація зобов’язань у бізнесі допомагає їм стати керованими. Зобов’язання можуть включати:

 • заробітну плату та пільги працівникам;
 • податки;
 • страхування;
 • кредиторську заборгованість;
 • борги, нараховані під час звичайної комерційної діяльності.

Розуміння різних типів зобов’язань у бухгалтерському обліку має важливе значення для управління бізнесом. Є дві основні категорії:

 1. Короткострокові, або поточні зобов’язання. Це грошові зобов’язання вашого бізнесу, що, як очікується, будуть погашені найближчим часом. Найбільше — впродовж нормального циклу бізнесу, наприклад, одного року. Такі речі, як заробітна плата, комунальні послуги і будь-які короткострокові борги, вважаються короткостроковими зобов’язаннями. Саме ця категорія, ймовірно, становитиме найбільшу частину ваших загальних зобов’язань.
 2. Довгострокові, або позаобігові зобов’язання. Включають зобов’язання, не призначені для погашення в короткостроковій перспективі. Довгострокові зобов’язання часто відносяться до основних засобів, таких як покупки для розвитку вашого бізнесу. Іпотека також вважається довгостроковим зобов’язанням.

Для компаній важливо визначити, які зобов’язання підлягають виплаті або мають бути повністю сплачені впродовж фінансового року. Пріоритетність того, які зобов’язання виплачувати першими, важлива, але це тільки перший крок.

Зобов’язання у бухгалтерському обліку, як правило, виражаються як такі, що “підлягають оплаті”. Типові приклади короткострокових зобов’язань:

 • кредиторська заборгованість;
 • прибуткові податки;
 • податки з заробітної плати;
 • податки з продажів;
 • заробітна плата.

Типові приклади довгострокових зобов’язань:

 • облігації, що підлягають виплаті. Як правило, вони випускаються для фінансування великих проектів, і термін їх погашення наступає через декілька років;
 • нараховані витрати, якщо очікується, що вони будуть погашені через термін більше 1 року;
 • відкладені податки, якщо очікується, що вони будуть погашені через термін більше 1 року;
 • платежі за кредитом;
 • іпотечні платежі.

Майте на увазі: класифікація зобов’язань як короткострокових або довгострокових залежить від того, як швидко буде погашений борг. Наприклад, великий кредит або іпотека в цілому зазвичай вважається довгостроковим зобов’язанням, оскільки він може розтягнутися на декілька років. Проте щомісячні платежі за таким кредитом вважаються короткостроковими зобов’язаннями.

Зобов’язання і витрати

На жаль, це може збити з пантелику, оскільки на перший погляд зобов’язання і витрати — одне і те ж.

 • Витрати. Це витрати на експлуатацію, тобто пов’язані з отриманням доходу в повсякденній роботі компанії. Іншими словами, витрати служать для отримання доходу. Оскільки вони прив’язані до отримання доходу, їхні показники використовуються для визначення чистого доходу. Таким чином, вони відображаються в звіті про прибутки і збитки.
 • Зобов’язання ж служать для отримання активів, їхні показники використовуються для визначення капіталу, тому вони відображаються у балансі.

Ось приклад. Якщо ви купуєте службовий автомобіль в кредит, це вважається зобов’язанням. Хоча ви можете використати автомобіль для поїздок і отримання доходу, зрештою володітимете автомобілем — він стане активом. Але якщо ви вирішили орендувати той же автомобіль, це зазвичай вважатиметься витратою. В цьому випадку кінцевою метою буде отримання доходу. Після завершення оренди ви не володітимете автомобілем — тобто не отримаєте актив.

via

Business vector created by rawpixel.com – www.freepik.com