Оподаткування сум коштів, виплачених на користь нерезидента у формі упущеної вигоди

ДФС України у своєму листі від 12.03.2019 р. № 1018/6/99-99-15-02-02-15/ІПК зазначає, що «резидент під час виплати на користь нерезидента сум упущеної вигоди має утримати податок за ставкою 15 відсотків або за меншою ставкою згідно з положеннями діючого міжнародного договору від їх суми».

До такого висновку податківці дійшли, розглядаючи суми упущеної вигоди за зовнішньоекономічним договором у складі інших доходів від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України згідно пп. «й» пп. 141.4.1 ПКУ.

Оподаткування процентів, нарахованих за кредитним договором на користь нерезидента, заборгованість за якими зараховується як додатковий внесок нерезидента до статутного капіталу

У листі від 04.03.2019 р. № 866/6/99-99-15-02-02-15/ІПК фіскальні органи зауважують, якщо проценти за кредитним договором на користь нерезидента зараховуються у рахунок збільшення статутного капіталу, то доходи такого нерезидента у вигляді процентів підлягають оподаткуванню відповідно до п. 141.4 ПКУ, незалежно від способу виплати такого доходу, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

При цьому податок з таких доходів нерезидентів сплачується під час зарахування зустрічної однорідної вимоги.

Оподаткування доходів нерезидента від продажу частки у статутному капіталі

У разі, якщо нерезидент здійснює продаж корпоративних прав у статутному капіталі підприємства іншому нерезиденту через своє постійне представництво в Україні, таке постійне представництво враховує таку операцію при визначенні об’єкту оподаткування податком на прибуток у порядку, встановленому пп. 141.4.7 ПКУ.

Якщо ж нерезидент не має постійного представництва в Україні, то доходи від продажу частки у статутному капіталі іншому нерезиденту не підлягають оподаткуванню згідно з положеннями пп. 141.4.2 ПКУ.

Такі висновки викладені в листі ДФС України від 17.01.2019 р. № 198/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Реінвестиція дивідендів

Господарська операція, яка передбачає збільшення статутного капіталу (зокрема шляхом емісії акцій) за рахунок отриманого від інвестиційних операцій прибутку, який мав бути розподілений між власниками корпоративних прав, є реінвестицією дивідендів.

При цьому, у листі від 14.01.2019 р. № 114/6/99-99-15-02-02-15/ІПК податківці роз’яснюють, що в разі здійснення реінвестиції дивідендів шляхом їх внесення до статутного капіталу емітент нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у порядку, визначеному п. 57.1-1 ст. 57 Кодексу. А доходи нерезидента – юридичної особи у вигляді дивідендів оподатковуються згідно з положеннями п. 141.4 ПКУ незалежно від способу використання такого доходу, зокрема такого як реінвестиція.

Business vector created by freepik – www.freepik.com