Із 09.08.2019 року набрали чинності нова форма та Порядок складання Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт), затверджені наказом Мінфіну № 242 від 10.06.2019 р.  Оновлена версія Звіту наразі враховує зміни внесені до Податкового кодексу України з 01.01.2018 року, зокрема,  розширення переліку господарських операцій, які визнаються контрольованими. Мова йде про операції, які здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні. А з початку року контрольованими також вважаються і внутрішньогосподарські розрахунки між такими суб’єктами господарювання.

Тож, постійні представництва, які вперше звітуватимуть про контрольовані операції, у Звіті повинні вказати наступну інформацію:

  • Графа «Повне найменування особи – сторони контрольованої операції» – повне найменування нерезидента;
  • Графа «Код підстави віднесення операції до контрольованої» – 050;

У частині «Відомості про контрольовані операції» Додатку до Звіту необхідно зазначити:

  • Графа 3 «Код типу предмета операції»: фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва – 208;
  • Графа 7 та 8 «Контракт (договір)» – реквізити документу, на підставі якого проводиться контрольована операція;
  • Графа 9 «Код сторони операції»: для нерезидента – 145, для постійного представництва в Україні – 146;
  • Графа 14 та 15 «Дата здійснення операції» – дата проведення операції, зокрема дата отримання фінансування;
  • Графа 16 «Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/ договору»): у разі здійснення фінансування нерезидентом діяльності постійного представництва у грошовій формі проставляється «0»;
  • Графа 17 «Кількість»: у разі якщо предметом контрольованої операції є фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі, зазначається сума фінансування у валюті операції.

Крім того, головні фінансисти країни доповнили Додаток 2 до Порядку складання Звіту трьома новими кодами ознак пов’язаності осіб. Тому, заповнюючи відповідну графу Звіту, слід уважно перевірити актуальність попередньої версії кодів.

 

Background vector created by freepik – www.freepik.com