Основна ідея нефінансової звітності – подати інформації про суспільно важливі аспекти діяльності підприємств у зрозумілому для зацікавленої стороні вигляді. Найпоширенішим серед них є стандарт GRI (Global Reporting Initiativе).Це документ із переліком конкретних показників для звітності з соціальної, екологічної та економічної діяльності підприємств. GRI- звітність допомагає виявити проблеми і ризики компанії, а також можливості для її розвитку.

Перші звіти такого формату з’явилися ще наприкінці 1990-х років, Сьогодні в розвинених країнах нефінансову звітність за стандартами GRI надають уже більше 4000 компаній, що є представниками як великого, так і малого бізнесу.

В Україні підготовка нефінансових звітів все ще є прерогативою великих національних компаній та представництв міжнародних корпорацій. Але помітна позитивна динаміка. І що є особливо важливим, у 2016 році впроваджувати звіти з використанням стандартів GRI почали великі державні підприємства. Згідно з нашими прогнозами, 2019 рік стане ще прогресивнішим завдяки зацікавленості як з боку інвесторів та кредиторів, так і з боку українського суспільства та співробітників компаній.