09 жовтня 2019 року Міжнародною Податковою Службою на Британських Віргінських Островах були прийняті та опубліковані Правила щодо економічної присутності (англ. Rules on economic substance in The Virgin Islands) – далі Правила. Документ фактично роз’яснює та уточнює застосування Закону БВО про економічну присутність (англ. Economic Substance (Companies and Limtied Partnerships) Act, 2018), який набув чинності 01 січня 2019 року.

Правила містять розширені визначення та пояснення щодо порядку визначення компанії як такою, що підпадає або не підпадає під вимоги економічної присутності (сабстенсу), аналіз «релевантних» видів діяльності, видів діяльності, що генерують основний прибуток (англ. core income generating activity), пояснюється концепція «фінансового періоду» по відношенню до сабстенсу компаній, зареєстрованих на /або/ після 01 січня 2019 року.

В цілому є три основних критерії щодо оцінки рівня присутності:
– директор та управління здійснюються на БВО;
– наявність адекватних витрат, кваліфікованих працівників та відповідних приміщень на БВО;
– діяльність, що генерують основний прибуток, здійснюється на БВО.
Вимоги до рівня економічної присутності є різними відповідно до виду діяльності компанії. Наприклад, відповідно до п.8.2 Правил для «чистої холдингової установи» (пасивне володіння частками в капіталі) відсутні зобов’язання здійснювати управління з БВО, а також відсутня вимога щодо здійснення діяльності, що генерує основний прибуток на території БВО. Однак, обов’язковими є наявність кваліфікованих працівників та приміщень, при цьому прямо дозволено аутсорсинг.

Правила містять положення щодо порядку збору та передачі інформації до відповідних іноземних органів та розмір штрафів за два види порушення: (1) не подання або подання невідповідної інформації та (2) за невідповідність вимогам рівня присутності. При цьому, прямо зазначено, що штрафи, передбачені в Законі про економічну присутність та Законі про систему захищеного пошуку даних бенефіціарних власників, не є вичерпними.
Варто звернути увагу, що Правила наберуть чинності після вступу в силу змін № 3 до Закону про систему захищеного пошуку даних бенефіціарних власників (англ. Beneficial Ownership Secure Search System Amendmend No.3 Act, 2019 – BOSS), проте текст цих змін наразі не опубліковано.