30 жовтня 2019 року Верховна Рада України ратифікувала Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, вчинений 11 грудня 2015 року в м. Києві (далі – Протокол), який набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про завершення Договірними Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Згідно Протоколу оподаткування дивідендів за ставкою 5% можливе в разі одночасного виконання двох умов: (1) якщо фактичним власником є компанія, яка безпосередньо володіє як мінімум 20% капіталу компанії, що виплачує дивіденди та (2) якщо компанія інвестувала в емітента дивідендів не менше 100 000 євро. В попередній редакції необхідно було виконати ОДНУ з двох умов.

Протоколом підвищується ставка з оподаткування процентів з 2 % до 5 %.

Окрім того, Протоколом вводиться оподаткування доходів від відчуження акцій, які одержують більше ніж 50 % їхньої вартості чи більшої частини вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, розташованого в іншій Договірній Державі.

При цьому, до виключень віднесено доходи, отримані від відчуження акцій:
і) які котируються на визнаній фондовій біржі;
іі) у випадку реорганізації корпорації;
ііі) коли нерухоме майно, з якого акції отримали свою оцінку (вартість) є нерухомим майном, яке є об’єктом господарської діяльності;
іv) відкритого акціонерного товариства; та
v) подібні проценти у фондах нерухомості.

Також є виключення і щодо особи, яка відчужує, – положення не застосовується до доходів, отриманих від відчуження акцій, коли особа, що відчужує майно є:
і) зареєстрованою на визнаній фондовій біржі;
іі) відкритим акціонерним товариством;
iіі) пенсійним фондом, фондом страхування або подібним суб’єктом господарювання.

Варто зауважити, що, в цілому, положення Протоколу щодо оподаткування доходів від відчуження акцій корелює із статтею 9 MLI («Доходи від відчуження акцій або частки участі особи, вартість яких одержується здебільшого з нерухомого майна»), яка обрана Україною до застосування.

Таким чином, Протоколом фактично посилюються вимоги до участі інвестора, оподаткування процентів доводиться до відносно середнього розміру (згідно більшості Двосторонніх конвенцій, укладених Україною, ставка становить 10%), а введення оподаткування від продажу акцій, які одержують більше ніж 50% їхньої вартості чи більшої частини вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, є загально- світовою тенденцією.

Додаткова інформація з цієї теми на сайті нашого офісу на Кіпрі.