На перший погляд фінансова експертиза — due diligence — дуже схожа на аудит. Та на відміну від аудиту due diligence охоплює більше областей діяльності компанії та може бути спрямований на глибоке дослідження певних фінансових питань. Фінансовий due diligence — це фінансова перевірка бізнесу перед покупкою, злиттям або інвестуванням.

Перед тим, як зробити внески, інвестор має дізнатися про компанію все: особливо важливо прискіпливо вивчити питання інвестиційних ризиків, законності діяльності компанії та, звичайно, комерційної вигоди. 

Аудит показує лише фактичний стан речей і є одним з інструментів для проведення due diligence

У свою чергу фінансова експертиза має виявити всі ризики, які несе за собою інвестування в компанію. У звітах due diligence фахівці розглядають ключові рушійні сили ринку, стратегію продажів, відношення з клієнтами та їх відтік, а також намагаються зрозуміти, чи є сталими фінансові тенденції.

Підприємства часто оцінюють за коефіцієнтом EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації). У звіті due diligence особлива увага приділяється “якості” або сталості доходів компанії. Визначаються незвичні чи одноразові статті доходів та витрат, переоцінені або недооцінені активи та зобов’язання, непослідовне застосування принципів бухгалтерського обліку — все це використовується для коригування показника EBITDA і відображення стійкого доходу. У стандартних аудиторських звітах стійкість EBITDA не показують.

Під час аудиту перевіряються лише минулі фінансові звіти. Але інвесторів більше цікавить можливість компанії підтримувати та збільшувати прибутковість у майбутньому. Саме тому due diligence охоплює також фінансові прогнози і ключові допущення та оцінює, наскільки реально цього досягти.

Due diligence може виходити за межі регламентованої звітності

Постачальник фінансової експертизи також може надати потенційним інвесторам результати свого спостереження за внутрішніми процесами в компанії: висновки щодо структури внутрішнього контролю, команди керівників та бухгалтерії, систем обліку та інших питань, які допомагають прийняти інвестиційне рішення.

Крім фінансових, процедури due diligence охоплюють багато областей: правові аспекти ведення бізнесу, інформаційні технології, операційні, маркетингові та фінансові питання. 

Фінансова або бухгалтерська експертиза направлена на те, щоб надати потенційним інвесторам всеохоплююче уявлення про сталі доходи компанії, тенденції у продажах, операційні витрати, потребу в капіталі, прогнози керівництва, ключові інформаційні та кадрові системи.

Аудит підтверджує, що керівництво надало правдиву та об’єктивну інформацію про фінансові результати та стан компанії у відповідності до чітко визначених правил і процедур. Але він виступає доповненням, а не заміною фінансового дослідження об’єкту інвестування.