30 березня 2020 року Верховна Рада прийняла Законопроект № 3275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)».
Законопроект на сьогодні ще не опублікований, але вже направлений на підпис. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення.
Законопроект вносить зміни в низку Законів України, в тому числі в Податковий кодекс України, а також вже коригує певні норми, які були введені Законом України № 533, що був прийнятий 17.03.2020 р.

Зокрема, законопроектом вносяться наступні зміни в Податковий кодекс:

1. Збільшення обсягу доходу для платників єдиного податку (внесення змін до п. 291.4 ст. 291 ПКУ):
• для І групи – 1 млн грн. замість 300 тис грн;
• для ІІ групи – 5 млн грн. замість 1,5 млн грн;
• для фізосіб та юросіб ІІІ групи – 7 млн грн замість 5 млн грн.

2. Передбачається надання органам місцевого самоврядування у 2020 році права прийняти рішення про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку (пп. 526 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ) .

3. Частину змін, які були внесені Законом України № 533 і набрали чинності з 18.03.2020 року пропонується підкоригувати або змінити. А саме:
3.1. Звільнення від оподаткування ПДВ ліків та медичних виробів для боротьби з коронавірусом
Пункт 71 підрозділу 2 Перехідних положень ПКУ, яким було доповнено ПКУ згідно Закону України № 530, викладено в новій редакції. А саме, цей пункт звільняв від оподаткування ПДВ імпорт ліків та медичних виробів для боротьби з COVID-19.
Запропонована нова редакція цього пункту передбачає, що на період, який закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.
При цьому, у разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення п. 198.5 ст. 198 ПКУ та положення ст. 199 ПКУ не застосовуються щодо таких операцій.
Норми цього пункту застосовуються до операцій, здійснених, починаючи з 17 березня 2020 року.
3.2. Звільнення від сплати плати за землю та податку на нерухомість
• Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності (Законом № 533 було визначено такий пільговий період і на квітень 2020 року).
Платники, які вже подали Уточнюючі Декларації, керуючись нормами Закону № 533, зобов’язані подати не пізніше 30 квітня 2020 року уточнюючі податкові декларації з плати за землю (земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності) за 2020 рік, в яких слід відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за податкові періоди березень та квітень 2020 року відповідно до положень цього підпункту.
Термін сплати податкового зобов’язання зі сплати плати за землю за податковий період – квітень 2020 року продовжено до 30 червня 2020 року без нарахування пені та штрафних санкцій.
• Такі ж зміни стосуються і податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. А саме, об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 266 ПКУ в період з 1 березня по 31 березня 2020 року.
Платники, які вже подали Уточнюючі Декларації щодо зменшення податкового зобов’язання із сплати податку на нерухоме майно, керуючись нормами Закону № 533, зобов’язані подати не пізніше 30 квітня 2020 року уточнюючу податкову декларацію, в якій слід відобразити відповідні зміни податкового зобов’язання за податкові періоди березень та квітень 2020 року згідно положень цього підпункту.
Термін сплати податкового зобов’язання за податковий період – квітень 2020 року також продовжено до 30 червня 2020 року без нарахування пені та штрафних санкцій.
3.3. Особливості справляння акцизного податку та екологічного податку
Законопроектом встановлено ряд особливостей щодо виробництва дезінфекційних засобів та виробництва і обліку спирту.
3.4. Звільнення від застосування штрафних санкцій
Законом № 533 вже були внесені зміни в частині не застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року та визначено перелік порушень, на які не розповсюджується дана заборона.
Законопроектом № 3275 конкретизовано перелік порушень, штрафи за які будуть застосовуватися.
Зокрема, штрафи будуть застосовуватися за порушення вимог законодавства в частині:
• обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
• цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;
• обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
• здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;
• здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку
3.5. Мораторій на проведення перевірок
Розширено перелік перевірок, на які не розповсюджується мораторій. А саме, мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року не стосується:
• документальних позапланових перевірок з підстав, визначених пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 ПКУ;
• фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в частині:
• обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
• цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;
• обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
• здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального з підстав визначених пп. 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 п. 80.2 ст. 80 ПКУ.
Збільшено термін проведення камеральних перевірок податкової декларації (крім податкової декларації з податку на додану вартість) за звітні (податкові) періоди березень – травень 2020 року, або уточнюючих розрахунків (крім уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість), що були подані платниками податків протягом березня-травня 2020 року до 60 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, – за днем їх фактичного подання.

4. Зміни в частині податку на прибуток
Зміни, внесені в підрозділ 4 Перехідних положень ПКУ передбачають певні особливості застосування коригувань фінансового результату до оподаткування з метою визначення об’єкту оподаткування.
Зокрема, коригування, встановлені абзацом першим пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, не застосовуються щодо сум коштів або вартості лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу хворих, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень; медичних виробів, лабораторне обладнання, розхідних матеріалів для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень, тощо, засобів особистої гігієни, продуктів харчування та/або товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Встановлені особливості визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за податкові (звітні) періоди 2020 року для закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності та/або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я.

5. Зупинення перебігу строків в частині адміністративного оскарження
Тимчасово, на період до 31 травня 2020 року (включно), зупиняється перебіг строків, встановлених:
• статтею 56 ПКУ (в частині процедури адміністративного оскарження) щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) до 31 травня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 ПКУ;
• статтями 52 – 53 ПКУ щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі;
• статтями 73 та 78 ПКУ щодо надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів (окрім запитів контролюючих органів щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) платникам податків до 31 травня 2020 року .
З 1 червня 2020 року перебіг строків, які зупинялися відповідно до цього пункту, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.

6. Продовження строків позовної давності
Під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19):
• Строки, визначені статтями 232, 269, 322, 324 Господарського Кодексу продовжуються на строк дії такого карантину.
• Строки, визначені статтями 257, 258, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 Цивільного Кодексу продовжуються на строк дії такого карантину.

7. Оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік
Запропонованими змінами до перехідних положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено звільнення від відповідальності осіб, які відповідальні за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом у разі, якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року.

8. Зміни щодо звітування та сплати ЄСВ
8.1. В порівнянні з попередньою редакцією змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», які були внесені Законом № 533, продовжено період, протягом якого не застосовуються штрафні санкції.
Зокрема, тимчасово штрафні санкції не застосовуються за наступні порушення, вчинені щодо періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року:
– несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
– неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
– несвоєчасне подання звітності.
3) Протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня.
4) Встановлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня по 31 травня 2020 року.
8.2. Тимчасово, на період до 31 травня 2020 року (включно), зупиняється встановлений цим Законом строк розгляду скарг платників податків єдиного внеску, що надійшли / надійдуть до 31 травня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених частиною четвертою статті 25 Закону.
8.3. Тимчасово до 31 травня 2020 року (включно) продовжується строк подачі скарг платників єдиного внеску, термін подачі яких припадає на період з 18 березня до 31 травня 2020 року.

Також Законопроектом № 3275 внесені інші зміни до низки Законів України, які так чи інакше впливають на господарську діяльність підприємств. Такі зміни, запропоновані вищевказаним законопроектом, будуть розглянуті в наступних наших дайджестах.

Ознайомитись з іншими нововведеннями