Сьогодні, 28 квітня 2020 року, набуває чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», прийнятий Верховною Радою України 06 грудня 2019 року (далі – Закон України).

Із введенням в дію Закону України втрачає чинність Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 2014 року, також вносяться зміни в чисельні нормативно-правові акти, серед яких: Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний Кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закон України «Про Національний банк України», Закон України «Про валюту та валютні операції» тощо.

Законом України, серед іншого, було суттєво змінено дефініцію кінцевого бенефіціарного власника, окремо виділено трасти та інші подібні до них установи, додані нові ознаки здійснення непрямого вирішального впливу (наприклад, право отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення).

Було

Стало

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права;

кінцевий бенефіціарний власник – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
Кінцевим бенефіціарним власником є:
для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, – засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права;

Законом України передбачено чотири випадки подання інформації:

Перше подання інформації для юридичних осіб, які зареєстровані до 28.04.2020 р., має відбутись протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності (такий нормативно-правовий акт має бути прийнятий до 28 липня 2020 року).
Щорічне підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності для всіх юридичних осіб, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів.
Повідомлення про зміну інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника та зміни в структурі власності протягом 30 робочих днів з дня виникнення таких змін.
Під час проведення державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.
Невиконання вимог щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності тягне за собою накладення штрафу від 17 000 грн до 51 000 грн. (ч. 6 ст. 16611 Кодексу про України про адміністративні правопорушення).

Підсумовуючи зазначене, рекомендуємо актуалізувати наявну інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, а саме:

1) перевірити наявну структуру власності та відповідність «актуальних» кінцевих бенефіціарних власників новій дефініції, відповідності даним, що зазначені в ЕГР,
2) за необхідності, розширити/змінити наявний перелік кінцевих бенефіціарних власників,
3) здійснити перше подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності після прийняття нормативно-правового акту, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.