Українським підприємцям, які мріють побудувати сталий та успішний бізнес, треба серйозно задуматись над побудовою системи корпоративного управління та інституту незалежних наглядових рад. Це допомагає компаніям залучити різноманітні компетенції і креативні ідеї, а також розширяє горизонт планування та підсилює якість правильних рішень.

Наразі, багато приватних компаній в Україні перебувають під керівництвом засновників/власників. І досить багато з них знаходяться в операційному управлінні цими підприємствами. Часто власники бізнесу уникають будь-яких практик корпоративного управління, побоюючись втратити контроль над бізнесом. А залежність менеджменту компанії від власника так чи інакше приводить до конфлікту інтересів і тим самим обмежує якість стратегічних рішень. Сьогодні є необхідність розділити владу та контроль у компаніях. Якщо довго полірувати свою бізнес-модель самостійно, рано чи пізно не вистачить компетенції, досвіду і можливості подивитись на певне питання під іншим кутом.

До того ж, у підприємців все частіше постає питання succession planning. Більшість власників бізнесу знаходяться у зрілому віці і часу осягнути і потягнути усі процеси вже не вистачає. Все більше з’являється питань стосовно подальшого розвитку, як і яким зберегти цей бізнес, як допомогти нащадкам цей бізнес примножити і утримати успішним. Все це є підґрунтям створення незалежних наглядових рад.

Чому незалежні наглядові ради? Тому що до складу таких незалежних органів, як правило, потрапляють люди, які за рівнем сприйняття дійсності заходяться на одній сходинці з власниками цього бізнесу. Вони незалежні по відношенню до бізнесу і до його власника, вони не є підлеглими і тому можуть без застережень висловлювати свою думку з приводу того чи іншого питання. Назву декілька ключових критеріїв, які можуть допомогти створити успішну систему корпоративного управління.

По-перше, це вибір неупередженого голови борду. Відверто кажучи, голова борду задає темп і ритм органу корпоративного управління компанії. Він формує порядок денний і задає атмосферу борду, створює та пропонує формат комунікацій. Тому голова є дуже важливою складовою у структурі.

По-друге, це незалежність борду. Це є досить критичною складовою в розвитку корпоративного управління. Не можна обирати до бордів родичів чи друзів. Інакше виникатимуть різні непорозуміння, і на першому плані будуть стояти відносини одне з одним, ніж інтереси компанії, а це може спричинити проблеми у подальшому розвитку. Члени бордів чи наглядових рад мають бути абсолютно вільними у висловлювані думок з приводу тих чи інших питань та рішень, які приймаються в компанії.

По-третє, це довіра та сприйняття позиції. Власник чи ініціатор створення борду має слухати усіх йогоучасників і чути їх, і, бажано, погоджуватись з ними. І ніяк інакше. Якщо борд організований таким чином, що рішення приймаються колегіально і менеджмент з власником бізнесу готові дослухатися чи приймати ці рішення, то такий борд може бути більш ефективним.

По-четверте, це створення правильної композиції борду. Люди, які запрошуються до наглядової ради чи борду, повинні мати різноманітні компетенції, які допоможуть менеджменту отримувати знання за цими ж різними компетенціями.

Доцільно запрошувати у борд людей, які мають великий досвід у галузі і зможуть покрити усі найважливіші компетенції для компанії. І тут бажано, щоб цей досвід був здобутий десь поза межами нашої країни. У такому випадку, ці люди зможуть привносити не тільки додаткові знання, а й можливості для динамічного розвитку компанії. Якщо борд або наглядова рада правильно організовані – це надає власникові бізнесу відкритості в управлінні, незалежне бачення розвитку бізнесу, а також альтернативне бачення, яке допомагає підприємству мати націленість на підвищення ефективності та прибутковості.