Державна податкова служба України у листі від 04.06.2020 р. № 8939/7/99-00-07-02-01-07 повідомила про особливості заповнення Декларації з податку на прибуток у зв’язку із набранням чинності Закону України від 16.01.2020 р. № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»:

1. У разі виплати доходів нерезидентам у 2020 році юридичні та фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають за звітний 2020 рік декларацію з додатком ПН, у якому відображають такі доходи нерезидентів та відповідні суми податку.
2. Платники податку на прибуток, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу:
– разом із Декларацією з податку на прибуток фінансову звітність, складену до її перевірки аудитором;
– річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом, яка підлягає оприлюдненню, у строк не пізніше 10 червня наступного за звітним року.
При цьому, якщо показники оприлюдненої разом з аудиторським звітом річної фінансової звітності зазнали змін порівняно з показниками фінансової звітності, яка була подана разом з Декларацією з податку на прибуток, та такі зміни вплинули на показники такої річної декларації, платники податку на прибуток повинні подати уточнюючу декларацію до річної податкової декларації у строк не пізніше 10 червня.
Зазначені норми вперше застосовуються у 2021 році за підсумками 2020 звітного року.
3. У зв’язку із підвищенням вартісного критерію річного доходу для незастосування різниць з 20 до 40 млн грн, платники податку на прибуток, у яких річний дохід за 2020 звітний рік не перевищує 40 млн грн:
– зможуть прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, у декларації за 2020 рік;
– застосовувати у 2021 році річний податковий (звітний) період з податку на прибуток підприємств.
При цьому у 2020 році річний звітний період з податку на прибуток застосовується платниками, у яких річний дохід за 2019 звітний рік не перевищує 20 млн грн.
4. У результаті виправлення колізії щодо визначення особливого податкового періоду для виробників сільськогосподарської продукції, такі виробники подають Декларацію з податку на прибуток за звітний період – півріччя 2020 року та надалі зможуть застосовувати особливий річний період, який починається з 01.07.2020 р. і закінчується 30.06.2021 р.
5. Платники податку на прибуток, які прийняли рішення про застосування «виробничого» методу нарахування амортизації при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток до основних засобів (далі – ОЗ), амортизацію яких розпочато за іншим методом, зобов’язані провести інвентаризацію цих об’єктів ОЗ станом на перше число податкового (звітного) періоду 2020 року, у якому прийнято рішення про застосування «виробничого» методу.
Якщо загальна балансова вартість (без урахування переоцінки) ОЗ за даними бухгалтерського обліку менша ніж балансова (залишкова) вартість ОЗ, розрахована відповідно до вимог розділу ІІІ ПКУ, різниця, що виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт ОЗ із застосуванням «прямолінійного» методу нарахування амортизації протягом двадцяти податкових (звітних) кварталів та зменшує фінансовий результат до оподаткування за відповідний податковий (звітний) період.
Така амортизація вперше буде відображена у додатку АМ до Декларації з податку на прибуток за півріччя 2020 року, якщо платник податку на прибуток прийме рішення про застосування «виробничого» методу з ІІ кварталу 2020 року.
6. Оновлений вартісний критерій для визначення ОЗ у 20 000 грн застосовується до ОЗ, які були введені в експлуатацію після 22.05.2020 р. ОЗ, введенні в експлуатації до 23.05.2020 р. продовжують амортизуватись у податковому обліку, навіть якщо їх залишкова вартість не перевищує 20 000 грн.
7. Платники податку на прибуток підприємств мають право застосувати прискорену амортизацію, визначену пунктом 431 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, починаючи зі звітного періоду – півріччя 2020 року, та відобразити відповідні суми прискореної амортизації у додатку АМ до Декларації з податку на прибуток за цей період.
8. У результаті внесення змін до ст. 140 ПКУ, рекомендується заповнювати Декларацію з податку на прибуток наступним чином:

– різницю, визначену пп. 140.4.3 п. 140.4 ст. 140 ПКУ, рекомендується відображати у будь-якому зручному рядку додатка РІ до Декларації, яким передбачено зменшення фінансового результату до оподаткування, із зазначенням цього факту у спеціальному полі декларації (графа «наявність доповнення»);
– різницю, визначену пп. 140.4.5 п. 140.4 ст. 140 ПКУ, рекомендується відображати платникам-правонаступникам у рядку 3.2.4 додатка РІ до Декларації;
– різницю, визначену пп. 140.5.15 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, рекомендується відображати у будь-якому зручному рядку додатка РІ до Декларації, яким передбачено збільшення фінансового результату до оподаткування, із зазначенням цього факту у спеціальному полі декларації (графа «наявність доповнення»);
– збільшення фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 ПКУ платники можуть відобразити у рядку 3.1.11 додатка РІ до Декларації.
9. Уточнено порядок заповнення Додатку ПН до Декларації при виплаті доходів нерезидентам з джерелом походження з України, у тому числі, у не грошовій формі (пп. 141.4.1, 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ).
10. Оскільки пп. 141.4.7 п. 141.4 ст.141 ПКУ передбачено єдиний порядок оподаткування, відповідно до якого постійне представництво оподатковується у загальному порядку та визначає обсяг оподатковуваного прибутку відповідно до положень ст. 39 ПКУ, постійним представництвам нерезидента рекомендується подавати, починаючи зі звітного періоду – півріччя 2020 року, декларацію та не застосовувати форми розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, затверджені наказом МФУ від 13.06.2016 р. № 544.