Якщо ваша компанія має контрольовані операції, але не входить до міжнародної групи компаній, то у вашому житті все буде, як і раніше: тема трансфертного ціноутворення (ТЦУ) обмежиться поданням стандартного Звіту про контрольовані операції та на запит податкових органів Документації з ТЦУ (Local file). Хіба що запити податкових органів дедалі стають все частішими.

Якщо ж компанія входить до української групи, структурованої через іноземні холдинги, або ж є українською «дочкою» міжнародної групи, то тепер ви відчуєте на собі План BEPS у дії.

Зверніть увагу, що українська компанія має входити саме до міжнародної групи компаній, яка представляє собою двох або більше юридичних осіб, які є податковими резидентами різних країн та пов’язані між собою за критеріями володіння або контролю таким чином, що згідно з МСФЗ (або іншими стандартами фінансової звітності) обов’язковою є підготовка консолідованої фінансової звітності. Це важливо, бо якщо фінансова звітність декількох компаній з різних юрисдикцій є комбінована, а не консолідована, то ви не міжнародна група компаній і це не ваша історія (наприклад, усі мають прямий контроль одного і того ж бенефіціарного власника).

Тож тепер платник, який 1) у звітному році здійснював контрольовані операції та 2) входить до міжнародної групи компаній, зобов’язаний до 1 жовтня наступного року подавати до податкових органів повідомлення за встановленою формою про участь у відповідній міжнародній групі. У такому повідомленні розкриватиметься ключова інформація: материнська компанія, наявність у групі юридичної особи, яка є уповноваженим учасником групи на подання звіту у розрізі країн, період, за який готується консолідована фінансова звітність групи, сукупний консолідований дохід групи за фінансовий рік, що передує звітному.

На підставі отриманої інформації податкові органи робитимуть висновки щодо необхідності подачі вашою компанією документації з ТЦУ наступних рівнів.

Глобальна документація з TЦУ (Master file) подається, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи за фінансовий рік, що передує звітному року, більше за  50 млн євро. Тож даний вид документації стосуватиметься багатьох груп.

Master file, як і Local file, подаватиметься на запит податкових органів, але термін підготовки дещо більший 90 календарних днів.

У ньому розкриватиметься інформація щодо розподілу функцій, ризиків і ресурсів учасників міжнародної групи: структура, опис діяльності, ланцюги постачання, суттєві договори, функціональний аналіз, використовувані групою нематеріальні активи, політики щодо фінансування учасників групи тощо.

Тож 90 днів на підготовку це не так багато, якщо мова про великий холдинг. Якщо ваша компанія українська «дочка» дійсно міжнародної групи, то, вірогідно, Master file буде підготовлено на рівні групи і залишиться лише адаптувати його під українські вимоги. А от якщо мова не про міжнародний, а все ж таки про український бізнес, але структурований через нерезидентів, то ситуація може виявитись складнішою і готуватись потрібно вже зараз.

Звіт у розрізі країн (Сountry-by-country report або CbCR) стосуватиметься небагатьох компаній. Він подаватиметься у разі, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній за фінансовий рік, що передує звітному, перевищує еквівалент 750 млн євро та за наявності певних, передбачених ПКУ, обставин. Метою запровадження CbCR є обмін інформацією між країнами про певні фінансові, податкові та інші показники у країнах розташування кожного з учасників групи (доходи, прибутки, податки тощо).

Коли все почнеться? Очікується, що першим звітним періодом, за який подаватиметься повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, глобальна документація та звіт в розрізі країн, буде 2021 рік.

Відповідальність за неподання, несвоєчасне подання звітності будь-якого рівня або повідомлення про участь у міжнародній групі, а також за неповне або недостовірне відображення інформації передбачена досить висока, як і в цілому у сфері ТЦУ. При цьому, сплата зазначених санкцій не звільняє платника від обов’язку подання всіх звітів, а також повідомлення.

Таким чином, уявлення податкових органів про дійсний розподіл функцій, ресурсів та прибутків між учасниками міжнародної групи тепер суттєво розшириться. Тож настав час критичного аналізу та перегляду структур господарських операцій, які вибудовувались у минулих періодах і актуальність яких тепер під питанням.