05 серпня Президент України підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців» № 786-IX (далі – Закон).
Закон опублікований 07.08.2020 р. та набуде чинності вже 08.08.2020 р. за винятком окремих його норм.
Зокрема, Закон вносить зміни та правки до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) з наступних питань:
• Оподаткування доходів нерезидентів від продажу акцій, корпоративних прав у статутному капіталі юридичної особи-резидента України
Розширене поняття доходів з джерелом походження з України. А саме, до таких доходів включаються доходи у вигляді приросту капіталу нерезидентів від продажу акцій, корпоративних прав у статутному капіталі юридичної особи-резидента України, за умови що у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість таких акцій, корпоративних прав на 50% і більше утворювалась за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій юридичній особі-резиденту України або використовується такою юридичною особою-резидентом України на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу чи аналогічного договору.
Відповідні зміни внесені і в пп. 141.4.1 та пп. 141.4.2 ст. 141 ПКУ щодо механізму сплати податку з вищевказаних доходів з джерелом походження з України.
Тобто, внесеними змінами закрита прогалина щодо оподаткування доходів нерезидентів від продажу акцій, корпоративних прав у статутному капіталі юридичної особи-резидента України.
• Звільнення від ПДФО доходів, отриманих в результаті ліквідації (припинення) КІК
Правила звільнення від оподаткування доходу платника податку на доходи фізичних осіб за 2020-2021 податкові (звітні) періоди у вигляді доходів у грошовій та/або натуральній формі, отримані внаслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи визначені тепер в перехідних положеннях ПКУ (п. 14 підрозділ 1) і вони набирають чинності з дня наступного за днем опублікування Закону.
А саме: Закон звільняє від ПДФО доходи у грошовій та натуральній формі, отримані в результаті ліквідації (припинення) КІК як акціонером, так і контролером, протягом 2020-2021 року, якщо:
– Процедура ліквідації розпочата не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 грудня 2021 року;
– Платник податків подав до податкового органу разом із податковою декларацією заяву про звільнення «ліквідаційних» доходів від оподаткування із зазначенням характеристик отриманого майна та документи, які підтверджують вартість отриманого майна відповідно до фінансової звітності КІК, складену за МСФЗ на дату прийняття рішення про розподіл ліквідаційної маси.
При цьому, звертаємо увагу, що подібні правила були визначені в ПКУ згідно Закону № 466 (п. 170.131), проте набирає чинності цей пункт з 01.01.2021 р.
• Відкориговані правила нарахування податкової амортизації
А саме, в абзаці третьому підпункту 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 вилучені слова «модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та».
Відповідно, з 08.08.2020 року платники податку на прибуток, які застосовують різниці, не матимуть права нараховувати амортизацію тільки у випадку консервації основних засобів. У період невикористання основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням нарахування податкової амортизації продовжується.
• Законом також передбачено удосконалення роботи електронного кабінету платника податків
А саме, покращено електронну взаємодію платників податків з податковими органами. Копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику, будуть відображатися в електронному кабінеті. Спрощується механізм доведення платником податків відсутності його вини через технічний збій у роботі електронного кабінету.
• Скасовується вимога обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та витрат
А також скасовується обов’язок ведення книги обліку доходів для ФОП І-ІІІ груп на спрощеній системі оподаткування. Такі платники податків за власним бажанням можуть вести книгу обліку доходів в паперовому або електронному вигляді починаючи з 01.01.2021 року.