В умовах пандемії COVID-19 законотворці внесли деякі зміни до нормативних документів з метою зменшення тиску на підприємства, зокрема, і щодо відповідальності за несвоєчасне оприлюдненняфінансової звітності за 2019 рік.

Так, відповідно до одного з перших Законів, який стосувався карантинних змін (Закон №540-ІХ від 30.03.2020 року) були внесені зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а саме, визначено, що особи, відповідальні за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, звільняються від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом у разі, якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року, а для підприємств, які є емітентами цінних паперів, протягом строку, встановленого пунктом 7 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, але не пізніше 31 грудня 2020 року.

Іншими словами, підприємства мають змогу відтермінувати оприлюднення фінансової звітності, а отже і проведення аудиторської перевірки за 2019 рік до закінчення карантину, але не пізніше 31.12.2020 року.

Однак, 23.05.2020 року набрав чинності Закон № 466-ІХ від 16.01.2020 року, яким передбачено, що суб’єкти господарювання, які зобов’язані підтверджувати власну фінансову звітність аудиторським звітом повинні:

  1. не пізніше 10 червня року, наступного за звітним разом з фінансовою звітністю, яка є невід’ємним додатком до Податкової декларації з податку на прибуток, надати до податкового органуаудиторський звіт щодо такої фінансової звітності;
  2. подати на запит податкових органів Документацію з трансфертного ціноутворення (далі – Документація з ТЦУ) разом із копією аудиторського висновку щодо фінансової звітності платника податків за звітний період в якому здійснювалися контрольовані операції, зазначені у запиті.

Щодо порядку звітування з податку на прибуток за 2019 рік податкові органи висловили чітку позицію у Листі ДПСУ від 04.06.2020 року № 8939/7/99-00-07-02-01-07: враховуючи, що зміни до п. 46.2 ст.46 ПКУ набрали чинності 23.05.2020 року і граничний термін подання декларації та фінансової звітності за звітний період (2019 рік) вже минув, то вперше норма цього пункту щодо обов’язкового подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним, застосовується в 2021 році за підсумками 2020 звітного року.

Що ж стосується подачі Документації з ТЦУ за 2019 рік, то відповідно до пп. 39.4.3 – 39.4.5 п. 39.4 ст. 39 ПКУ платники податків, що здійснюють контрольовані операції, повинні складати та зберігати Документацію з ТЦУ за кожен звітний період. На запит податкових органів суб’єкти господарювання протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту подають Документацію з ТЦУ щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті. Запит надсилається не раніше 1 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцію (операції) було здійснено.

Отже, незважаючи на перенесення загальних строків оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським висновком, підприємства, які звітують з ТЦУ, фактично не мають такої опції для відтермінування аудиторської перевірки до кінця 2020 року.

У разі подання Документації з ТЦУ на запит ДПС без аудиторського висновку, така Документація може розглядатися, як така що подана у неповному обсязі. В свою чергу, протягом терміну, відведеного на подання Документації на запит податкового органу, в більшості випадків провести аудиторську перевірку не можливо.

Звертаємо  увагу, що відповідно до п. 120.3 ст. 120 ПКУ неподання Документації з ТЦУ тягне за собою накладання штрафу у розмірі 3% від суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана Документація, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (на сьогодні це 420 400,0 грн.).

Отже, підприємствам, які згідно законодавства зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність разом з аудиторським висновком і які мають контрольовані операції за 2019 рік, необхідно бути готовими після 01 жовтня 2020 року на запит податкового органу надати аудиторський висновок, як обов’язковий додаток до Документації з трансфертного ціноутворення.