Звіт Всесвітнього економічного форуму у 2020 році показує, що побоювання відносно глобальних ризиків змінилися. Якщо в попередні роки економічні проблеми вважалися найбільшою загрозою для людства, зараз переважає страх погіршення клімату.

У своєму 15-му звіті про глобальні ризики Всесвітній економічний форум (ВЕФ) відзначив, що вперше в історії звіту всі найвищі за ймовірністю настання довгострокові ризики належать до екологічних. Хоча в попереднє десятиліття економічні та фінансові кризи розглядалися як найнебезпечніші, звіт виявив, що сприйняття ризику змінилося і наразі потрібно боятися екстремальної погоди, екологічних катастроф, втрати біорізноманіття, природних катастроф та неспроможності людства пом’якшити зміни клімату.

Екстремальні погодні явища, як-от аномальна спека чи повені, стають регулярними та серйозними, що навантажує громади боротьбою з руйнівними наслідками, які часто потребують значних економічних витрат та пошуку гуманітарної допомоги.

На думку експертів, вже у 2020 році людство зіткнеться з економічними конфронтаціями, політичною поляризацією, екстремальною спекою, руйнуванням екосистем природних ресурсів та кібератаками

ВЕФ зазначає, що часи, в які ми живемо, характеризуються геополітичною та геоекономічною невизначеністю. Потужні економічні, демографічні та технологічні чинники формують новий баланс сил, в якому держави все частіше розглядають можливості та виклики лише з одного боку.

Як наслідок, союзні структури та різнобічні системи можуть розпастися під тиском націоналістичних позицій у здійсненні індивідуальних програм та призвести до економічної роз’єднаності світу.

Оновлення структури різнобічних політичних та економічних систем стало визначальним завданням сучасності.

Небезпека полягає в тому, що змінивши фокус із глобального на локальний, ми можемо втратити інструменти для розв’язання нагальних всесвітніх проблем.

Також ВЕФ побоюється, що відбудеться загострення економічної конфронтації та внутрішньополітичної поляризації. Крім того, послаблення економічного зростання та зростання фінансової нерівності збільшують ризик економічної стагнації. Водночас звужується простір урядів для стимулювання економіки за допомогою монетарної та фіскальної політики.

На тлі незадовільної економічної ситуації невдоволення людей своїми політичними лідерами має посилитися, що призведе до нових публічних протестів, які своєю чергою послаблюють здатність урядів вживати рішучих дій для протидії спаду. Тобто утворюється замкнене коло економічної та соціальної нестабільності. 

Країнам може не вистачати фінансових ресурсів, політичного капіталу або соціальної підтримки, необхідних для протистояння ключовим глобальним ризикам кліматичним загрозам та втраті біорізноманіття

Останні п’ять років були найтеплішими за довгий період, і очікується, що надалі зміна клімату буде ще сильнішою, а погодні катастрофи — більш інтенсивні та часті.

Наслідки зміни клімату призведуть до надзвичайної ситуації на планеті, яка спричинить людські втрати, соціальну та геополітичну напруженість та негативні економічні наслідки. Провал програм пом’якшення та адаптації до зміни клімату посідає перше місце серед ризиків за силою впливу та друге за ймовірністю настання протягом наступних десяти років.

З цим пов’язана втрата біорізноманіття, яка вважається другим за впливом та третім за ймовірністю ризиком на наступне десятиліття. Критичними для людства наслідками стануть крах систем харчування та охорони здоров’я й порушення цілих ланцюгів постачання продуктів.

Нерівний доступ населення до інтернету, відсутність глобальної системи управління технологіями та кібербезпека також являють собою значний ризик

Саме ці чинники не дозволять реалізувати весь потенціал технологій наступного покоління.

У галузі охорони здоров’я загрозу наявним системам в основному становить зміна соціальних, екологічних, демографічних та технологічних звичок 

Прогнозується зростання кількості серцево-судинних та психічних захворювань, а також значне підвищення витрат на хронічні захворювання, що загрожує стабільності систем охорони здоров’я у всьому світі.

Крім підвищення ризиків щодо наявних проблем з’являються й нові: минулі успіхи людства у подоланні викликів здоров’ю не гарантують майбутніх позитивних результатів.

Для того щоб успішно пройти через всі ці випробування, необхідні швидкі скоординовані дії зацікавлених сторін. Це дозволить якщо не уникнути реалізації викликів повністю, то хоча б пом’якшити найгірші наслідки.