03 листопада 2020 року Верховною Радою України прийнято за основу проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» № 4065.

Законопроектом пропонується внести зміни як до Податкового кодексу, так і до Закону № 466, який став одним із найгучніших Законів 2020 року. Крім того, пропонуються зміни в Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Зокрема, законопроектом № 4065 пропонуються наступні зміни:

  • Перенесення дати набуття чинності статтею 392 Податкового кодексу, яка визначає порядок оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній, на 1 рік. Передбачається, що правила оподаткування прибутку КІК набудуть чинності з 01.01.2022 року, відповідно, перший звіт про КІК необхідно буде подавати в 2023 році за результатами 2022 року.
  • Штрафні санкції за порушення правил визначення прибутку КІК не застосовуватимуться за результатами звітних періодів 2022-2023 років. У зв’язку з цим, інформація та/або документи, отримані контролюючим органом за результатами 2022-2023 звітних (податкових) років, є інформацією з обмеженим доступом, що не може бути витребувана та/або передана правоохоронним органам на їх запит чи в рамках процедур, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України та не може вважатися доказами у кримінальному провадженні, у розумінні статті 84 Кримінального процесуального кодексу України.
  • Встановлений перехідний період для визначення скоригованого прибутку КІК При визначенні такого прибутку КІК за 2022 рік не діють певні норми статті 392 , які визначають коригування фінансового результату.
  • Перенесення дати набрання чинності оновленого визначення поняття «постійного представництва» до 01.01.2021 р. До цієї дати діє визначення, окремо наведене в цьому законопроекті.
  • Перенесення дати набрання чинності оновлених правил оподаткування доходів нерезидентів з джерелом їх походження з України (пп. 14.1.54 та пп. «е» пп. 141.4.1 ПКУ) до 01.01.2021 р. До цієї дати норми підпункту «е» пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ застосовуються в такій редакції: «е) прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав, визначений відповідно до цього розділу».
  • Уточнення оновлених правил «тонкої капіталізаціїї» для коригування фінансового результату на суму нарахованих процентів, які почнуть діяти з 01.01.2021 р. А саме, таке коригування стосуватиметься тільки процентів, нарахованих на користь нерезидентів.
  • Оновлені правила визначення коригування фінансового результату у зв’язку із впровадженням поняття «ділової мети».
  • Застосування критерію «ділової мети» до операції з реалізації товарів, робіт, послуг на користь визначених нерезидентів з метою коригування фінансового результату до оподаткування.
  • Зміни до статті 39 ПКУ щодо застосування правил трансфертного ціноутворення. Наприклад, щодо права податкового органу при розрахунку фінансового результату платника податку до оподаткування не враховувати (не визнавати) контрольовану операцію, або право заміни операції альтернативним варіантом, з метою визначення умов договору (контракту), які б були узгоджені непов’язаними особами, що діють комерційно раціонально у зіставних умовах.

Законопроектом передбачена низка інших змін до діючих норм законодавства та до норм, набрання чинності яких очікується з 01.01.2021 року.

Ми продовжуємо слідкувати за цим та іншими законопроектами та будемо інформувати вас про всі важливі зміни законодавства, які варто врахувати бізнесу.