У період глобальних перетворень і перерозподілів, бізнес піддається перевірці на міцність. Часто у такій ситуації стійкість залежить від обережних, але швидких дій, очікування в даному випадку небезпечне і може спричинити втрату вікна можливостей для якісного ривка вперед.

Аналіз і оцінка бізнес-процесів в компаніях – і без того часте заняття у діловому середовищі. Але як підійти до цього питання грамотно, особливо, коли ситуація не спокійна, криза і не завжди накопичений досвід допомагає?

В першу чергу доцільно провести критичний аналіз організації бізнес-процесів, ліквідності, рентабельності, аналіз ефективності використання активів компанії. Це допоможе побачити слабкі місця компанії і підкоригувати стратегію за рахунок оптимізації організації виробництва, від розробки якісної взаємодії з клієнтами і постачальниками до продажу ”зайвих” в операційній діяльності і тих, що не приносять дохід активів, а також за рахунок посиленого контролю руху грошових коштів.

Нова реальність сама змусить подивитись на ринок під іншим кутом. Тому варто провести аналіз ринку, конкурентів, попиту на вироблену компанією продукцію або послуг і можливості модифікувати усе з урахуванням нових потреб. У поточній ситуації необхідно робити інвестиції, від яких залежатиме майбутнє компанії, і відкласти спірні проєкти. Найкраще інвестувати гроші в технологічні розробки, автоматизацію процесів, IT-технології тощо. Всі ці дії допоможуть зміцнити позицію компанії і розробити інвестиційну стратегію бізнесу, ефективність якої можна буде перевірити, провівши оцінку бізнесу.

Вартість об’єкту в конкретному інвестиційному проєкті для конкретного інвестора з урахуванням його інвестиційних цілей називається інвестиційною вартістю. Даний вид вартості найчастіше застосовують для оцінки ефективності проєкту або для розділу частки учасників в інвестиційних проєктах.

На відміну від ринкової вартості, яка визначається мотивами поведінки покупця і продавця, інвестиційна вартість пов’язана з певним проєктом і його інвестором і залежить від індивідуальних вимог до інвестицій, до яких належать:

Для забезпечення прийняття обґрунтованого інвестиційного рішення при визначенні інвестиційної вартості необхідно також визначити ринкову вартість. В даному випадку використовуються методи дохідного підходу, найбільш поширеним є метод дисконтування грошових потоків.

Основні етапи реалізації розрахунків методом дисконтування грошових потоків не залежать від визначеного виду вартості, істотну різницю становлять вихідні дані, які використовуються у розрахунках:

Інвестиційна та ринкова вартості збігаються лише у разі, коли очікування конкретного інвестора є типовими для даного ринку. Якщо результат інвестиційної вартості перевищує величину ринкової вартості, то можна говорити про перспективи розвитку потенційного бізнесу, і навпаки, якщо інвестиційна вартість нижче ринкової вартості, то від реалізації інвестиційного проєкту варто відмовитись.

Ефективне використання ряду індивідуальних інструментів і можливостей власника може зменшити інвестиційні ризики і, відповідно, ставку дисконтування. Тим самим інвестиційна вартість об’єкта може виявитись чисельно вищою ринкової вартості через його більш широкі можливості, які відрізняються від можливостей середньоринкового покупця.

Так само, при визначенні інвестиційної вартості доцільно визначати внутрішню норму прибутковості IRR, яка відображає максимальну відсоткову ставку, під яку можна інвестувати у проєкт.

Якщо IRR> r – необхідний інвесторам дохід (r – ставка дисконтування) менше IRR, значить проєкт доцільно реалізовувати.

Якщо IRR <r – необхідно відмовитися від проєкту, оскільки він не принесе необхідного доходу інвесторам.

Історія налічує чимало невдалих кейсів з інвестування, але мені хотілося б навести успішні приклади інвестування у власний бізнес у період кризи.

В умовах кризи важливо не піддаватись паніці. Оптимізуйте бізнес-процеси, за можливості мінімізуйте витрати, будьте гнучкими та дивіться на декілька кроків вперед, інвестуйте у розвиток вашого бізнесу. Розробка стратегії і прорахунок декількох варіантів бізнес-планів дасть можливість відчувати себе впевненіше. А залучення професійних консультантів дозволить провести незалежну оцінку бізнесу, виявити його сильні і слабкі сторони, розробити стратегію, забезпечити безпеку, стійкість і розвиток.