Соціальна відповідальність компанії сьогодні є чи не найважливішим пунктом у стратегії розвитку будь-якого бізнесу. Фактично ця відповідальність ґрунтується на принципах сталого розвитку, які компанія вибудовує через свої цінності і корпоративну культуру. Сьогодні це все більше впливає на успішність, а також на довіру і лояльність як з боку стейкхолдерів, так і клієнтів. Як же перетворити свою життєву позицію на користь для зовнішнього світу і свого бізнесу?

Необхідність активного впровадження в діяльність компанії принципів корпоративної соціальної відповідальності (КСВ або CSR) диктується сьогодні вимогами і ринків, і клієнтів, яким все більш важливо, як компанія ставиться до навколишнього середовища та соціуму. З іншого боку – це важливо для співробітників підприємств, які вважають за краще бути причетними до діяльності екологічних компаній.

Кращі іноземні практики, де впровадження КСВ почалося значно раніше, показують, що принципи корпоративної соціальної відповідальності можуть дати компанії значно більше ніж просто посилення маркетингової позиції або поліпшення іміджу роботодавця.

Деякі з плюсів впровадження КСВ:

  • Більш чітке спрямування зусиль відділу R&D на розробку товарів, які будуть менше впливати на навколишнє середовище, або які більш необхідні населенню.
  • Поява проєктів з метою зменшення споживання ресурсів у виробничому процесі (cost saving).
  • КСВ стає частиною реалізації стратегії щодо посилення позиції компанії-зрозумілою і для клієнта, і для співробітників. Але не самою наявністю політики соціальної відповідальності, якої зараз можуть похвалитися, як мінімум, на словах багато компаній, а конкретними результатами роботи.
  • Це також прекрасний механізм для взаємодії між компаніями-партнерами і клієнтами. Перебуваючи у гострій нестачі позитивних новин, компанії, а також їх клієнти, все більше відгукуються на повідомлення про активну участь бізнесу у вирішенні спільних для всіх проблем.

Сьогоднішня нестабільна ситуація  дає привід припустити, що зараз це не найактуальніше питання для розгляду. Хоча, саме у цей час, багато компаній своїми активними діями внесли реальні і вимірні зміни для вирішення проблемних ситуацій в суспільстві. Ми можемо побачити це, дивлячись на кількість активностей ряду компаній у боротьбі з COVID-19, таких як: закупівля обладнання і тестів, допомога в організації харчування для співробітників медичних установ тощо.

Власники і керівники компаній вільні обирати найбільш прийнятну для себе позицію. Наприклад, розглядати витрати і зусилля на реалізацію КСВ, як частину добрих справ і свою життєву позицію. Або як будь-який інший інвестиційний проєкт компанії з усіма відповідними вимірами його успішності. І та і інша позиції будуть win-win, тільки в одному випадку мова швидше за все йтиме про моральне задоволення, а в іншому –проявлятиметься у конкретних бізнес-результатах.

Однак, в обох випадах буде незайвим проведення певного контролю та аналізу даного виду активностей компанії. Це допоможе приймати правильні рішення про вибір соціальних ініціатив, підвищити ефективність своїх програм, а також дасть можливість ознайомити суспільство з їх результатами.

Як же виміряти результативність добрих справ? Чи можна поміряти вплив КСВ на дохід і прибутковість компанії?

Є кілька підходів для того, щоб оцифрувати зусилля:

Залучення нових клієнтів можна виміряти, порахувавши збільшення числа нових клієнтів після проведення орієнтованої на КСВ маркетингової кампанії і порівняти їхню кількість з попередніми результатами традиційних кампаній.

Можна порахувати кількість нових лідів, отриманих завдяки відносинам, заснованим на КСВ.

Такий показник як довічна цінність клієнта (lifetime value), теж можна порахувати. При його розрахунку можна легко виявити різницю між показниками до початку ведення діяльності, заснованої на КСВ, і після. Як правило, клієнти, проінформовані про принципи роботи компанії та її успіхи, менш схильні до відтоку і більше розглядають можливість розширення взаємодії. Порівняння загальної цінності (LTV = дохід від клієнта – витрати на залучення і утримання клієнта) між групами клієнтів може бути дуже інформативним.

Виміряти ще один важливий показник – розрахунок економії витрат. Досить часто, впровадження енергоефективних технологій стає не тільки соціально відповідальним, але і вигідним заходом для компанії.

Провести аналіз ефективності від ініціативи, що отримує суспільство/навколишнє середовище. Тут варто було б звернути увагу на особливості збору інформації про необхідні ініціативи. Перевіряйте джерела інформації, тому що потреби того ж мера міста не завжди збігаються з реальними потребами населення. Також варто опрацювати особливості реалізації запланованих ініціатив. Найбільш якісна віддача при роботі з населенням відбувається не тоді, коли щось подаровано, а коли населення задіяно в ініціативі і також докладає зусиль для досягнення бажаного результату.

Все це допоможе показати реальний результат зусиль і не дати скептикам можливість говорити, що КСВ – це дурниця, яка зовсім не потрібна компанії.