Законопроект № 4065 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» прийнято 17.12.2020 року.
Раніше ми вже повідомляли про його розгляд Верховною Радою України та прийняття за основу 03.11.2020 року, і от сьогодні законопроект прийнято остаточно.
Мабуть найбільшим очікуванням від цього законопроекту було відтермінування правил оподаткування КІК. Проте, він вносить і ряд інших суттєвих змін в Податковий кодекс України та інші закони, в тому числі і Закон № 466.
Оскільки законопроект щойно прийнятий, до моменту оприлюднення залишається певна інтрига щодо його змісту в остаточній редакції. Проте, наведемо його важливі норми, опираючись на текст законопроекту, що був підготовлений до другого читання.

Зокрема, законопроектом № 4065 вносяться наступні зміни:

  •  Перенесення дати набуття чинності статтею 392 Податкового кодексу, яка визначає порядок оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній, на 1 рік. Передбачається, що правила оподаткування прибутку КІК набудуть чинності з 01.01.2022 року, відповідно, перший звіт про КІК необхідно буде подавати в 2023 році за результатами 2022 року. Крім того, вводиться можливість подати звіт про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.
  •  Штрафні санкції за порушення правил визначення прибутку КІК не застосовуватимуться за результатами звітних періодів 2022-2023 років. У зв’язку з цим, інформація та/або документи, отримані контролюючим органом за результатами 2022-2023 звітних (податкових) років, є інформацією з обмеженим доступом, що не може бути витребувана та/або передана правоохоронним органам на їх запит чи в рамках процедур, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України та не може вважатися доказами у кримінальному провадженні, у розумінні статті 84 Кримінального процесуального кодексу України.
  • Встановлений перехідний період для визначення скоригованого прибутку КІК. При визначенні такого прибутку КІК за 2022 рік не діють певні норми статті 392 , які визначають коригування фінансового результату.
  • Перенесення дати набрання чинності оновленого визначення поняття «постійного представництва» до 01.01.2021 р. До цієї дати діє визначення, окремо наведене в цьому законопроекті.
  • Перенесення дати набрання чинності оновлених правил оподаткування доходів нерезидентів з джерелом їх походження з України (пп. 14.1.54 та пп. «е» пп. 141.4.1 ПКУ) до 01.01.2021 р. До цієї дати норми підпункту “е” підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 ПКУ застосовуються в такій редакції: «е) прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав, визначений відповідно до цього розділу».
  • Уточнення оновлених правил «тонкої капіталізаціїї» для коригування фінансового результату на суму нарахованих процентів, які почнуть діяти з 01.01.2021 р. А саме, таке коригування стосуватиметься тільки процентів, нарахованих на користь нерезидентів.
  • Оновлені правила визначення коригування фінансового результату у зв’язку із впровадженням поняття «ділової мети».
  • Застосування критерію «ділової мети» до операції з реалізації товарів, робіт, послуг на користь визначених нерезидентів з метою коригування фінансового результату до оподаткування.
  • Зміни до статті 39 ПКУ щодо застосування правил трансфертного ціноутворення. Наприклад, щодо права податкового органу при розрахунку фінансового результату платника податку до оподаткування не враховувати (не визнавати) контрольовану операцію, або право заміни операції альтернативним варіантом, з метою визначення умов договору (контракту), які б були узгоджені непов’язаними особами, що діють комерційно раціонально у зіставних умовах.

Законопроектом передбачена низка інших змін до діючих норм законодавства та до норм, набрання чинності яких очікується з 01.01.2021 року.
Після оприлюднення закону ми більш детально ознайомимо вас зі змінами, що вносяться у податкове законодавство і які з них треба врахувати при веденні діяльності вже з 1 січня 2021 року.
Також ми будемо вивчати практичне застосування окремих норм зазначеного законопроекту, в тому числі тих, які стосуються періодів 2020 року. Спрогнозувати неоднозначність його трактування нескладно, бо як зазначено у Зауваженнях до законопроекту від юридичного департаменту Апарату Верховної Ради України «Положення проекту викладено без дотримання конституційних принципів верховенства права та визначення України правовою державою (статті 1 та 8 Конституції України), а також без врахування правової позиції Конституційного Суду України, у рішеннях якого неодноразово наголошувалося, що визначальними елементами верховенства права є принципи правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі».