Коронакриза зачепила практично усі сфери життєдіяльності людей, змінивcя світовий порядок і змусив світ пристосуватися до нової реальності. Наслідки пандемії продовжують впливати і сьогодні на економічну активність і фінансові ринки, а будь-які прогнози мають високу ступінь невизначеності. Оцінка бізнесу теж зазнала чимало змін. Які ж треба зробити висновки і як розібратись у тонкощах перетворень?

Вартість багатьох активів і зобов’язань у 2020 році зазнала змін. Спостерігається значне зниження вартості і ліквідності активів, інвестори і власники бізнесу прагнуть оцінити і знизити свої ризики, а також визначити потенційну прибутковість своїх активів після відновлення ділової активності, менеджери намагаються робити усвідомлені заходи щодо пом’якшення наслідків пандемії.

На тлі зниження загальної ділової активності в країні і в усьому світі, інвестори намагаються диверсифікувати і перерозподіляти прийняті ризики між тими, хто готовий брати на себе ризики і бачить в цьому потенційні економічні вигоди, що перевищують рівень ризику, і тими, хто готовий провести ризик-менеджмент, продавши або передавши частину своїх активів. У зв’язку зі збільшенням кількості таких процедур, одним з основних механізмів прийняття збалансованих рішень, що враховують інтереси обох сторін в принципал-агентських відносинах, є проведення оцінки бізнесу або окремих активів.

Якщо охарактеризувати роботу оцінювача коротко, то можна сказати, що вона полягає в формуванні об’єктивних висновків про вартість на підставі проведеного комплексного дослідження. У поточних умовах оцінювачі часто стикаються з непростим завданням – сформувати висновки про вартість, ґрунтуючись на даних, які мають високий ступінь невизначеності або вихідних даних ринку з низькою активністю. Дане завдання є складним, але не тим, яке не можна вирішити.

При проведені процедури оцінки в поточних умовах необхідною складовою стало проведення більш глибоких досліджень із використанням більшої кількості припущень. При цьому, необхідно розділяти і вказувати у звіті прийняті при оцінці допущення і спеціальні допущення (міжнародні стандарти оцінки):

  • Допущення – це питання, щодо об’єкта оцінки, які правильно прийняти як факт в контексті завдання на оцінку без проведення їх спеціальної перевірки.
  • Спеціальні допущення – припускають міркування щодо об’єкту оцінки, які відрізняються від тих, що існують на дату оцінки.

У звіті про оцінку може бути доцільно вказати, що її дата відповідає періоду високої невизначеності, пов’язаної з можливістю швидкої зміни ринкових умов, як реакції на заходи карантинних обмежень або можливого подальшого поширення COVID-19. У будь-якому випадку, в такому звіті необхідно звернути увагу на те, що з часом вартість об’єкту оцінки може змінитися, і вартість активу, яка визначена на дату оцінки, може не відповідати його вартості на більш ранню або пізню дату.

Нижче вказані особливості оцінки дохідним підходом з використанням методу дисконтування грошових потоків в поточних умовах. В ході проведення оцінки необхідно перевіряти прогнозні дані на відповідність ринковій ситуації, яка склалася на дату оцінки. З урахуванням значних змін в економіці і очікувань щодо подальшого розвитку необхідно враховувати дату підготовки прогнозів.

При виборі прогнозного періоду доцільно розглянути, як мінімум, наступні фактори:

  1. Передбачуваний термін життя ключового активу.
  2. Економічні цикли на ринку і в певній галузі.
  3. Очікуваний термін стабілізації ринку.
  4. Визначеність макроекономічного середовища.
  5. Наявність достовірної середньо- і/або довгострокової інформації.

При проведенні оцінки в умовах невизначеності прогнозний період може скорочуватись, а питома вага вартості у постпрогнозному періоді може збільшуватись, що вимагає підвищеної уваги до припущень, які визначають вартість у постпрогнозному періоді і обґрунтованості довгострокових темпів зростання.

При оцінці бізнесу необхідно також враховувати, що зниження ділової активності в країні збільшує операційні, інвестиційні та фінансові ризики компанії, а це потребує більш предметного аналізу взаємин всередині і поза компанією, в тому числі, об’єктивного розгляду та класифікації дебіторської та кредиторської заборгованостей.

Часто буває доцільно провести аналіз чутливості і розрахунок вартості з використанням декількох сценаріїв, які відображають відмінні допущення за ключовими параметрами, що впливає на бізнес. Різні сценарії можуть бути корисним способом розуміння діапазону потенційних результатів вартості бізнесу та пов’язаних з ним ризиків.

Оскільки часто цілі оцінки вимагають визначення точного результату вартості, такий показник можна визначити шляхом зважування отриманих результатів в рамках кожного з сценаріїв, в залежності від рівня надійності прийнятих припущень.

Приділяйте увагу не тільки висновкам про вартість, але і звіту про оцінку в цілому, він містить багато корисної інформації, на підставі якої робились висновки про вартість. Звертайте особливу увагу на припущення та обмеження, прийняті при проведенні оцінки. За необхідності, збільшуйте частоту проведення оціночних процедур, а також відстежуйте динаміку вартості у часі.