Протягом лютого 2021 року урядом України та урядами деяких іноземних держав були підписані Протоколи, спрямовані на внесення змін до діючих Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування.

Так, 2 лютого 2021 року Україна та Королівство Данія підписали Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Данії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно (далі – Конвенція з Данією та Протокол з Данією відповідно).

А вже 14 лютого 2021 року Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали Протокол про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал (далі – Конвенція з ОАЕ та Протокол з ОАЕ відповідно).

Зазначеними Протоколами з Данією та ОАЕ (далі – Протоколи) вносяться зміни до відповідних двосторонніх Конвенцій з метою приведення їх положень у відповідність до Модельної Конвенції ОЕСР.

Зміни, які вносяться Протоколом з Данією

Внесено зміни до переліку податків, на які поширюється дія Конвенції з Данією.

Крім того, до платежів роялті застосовуватимуться ставки податку на доходи нерезидентів наступним чином:

Тип роялті Стара ставка податку Нова ставка податку
За використання секретної формули, процесу чи інформації (ноу-хау), що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду  

0%

 

5%

За використання авторських прав на твори літератури, мистецтва або науки, торгову марку, патент, дизайн, модель або план  

10%

 

10%

 

Зміни, які вносяться Протоколом з ОАЕ

Ставки оподаткування доходів нерезидентів застосовуватимуться наступним чином:

  Стара ставка податку Нова ставка податку
Проценти
 

2%

 

3%

Роялті
За використання прав на наукову працю, патент, торгову марку, дизайн або модель, план, таємну формулу або процес  

0%

 

5%

За використання прав на літературні твори або твори мистецтва, включаючи кінематографічні фільми і фільми або плівки для радіомовлення чи телебачення  

10%

 

10%

 

Окрім того, відповідно до Заходу 6 Плану дій BEPS (Запобігання зловживанню угодами про уникнення подвійного оподаткування) Протоколами запроваджено Тест Основної Мети (англ. Principal Purpose Test), що є одним із інструментів боротьби з ухиленням від сплати податків, призначеним не допустити зловживання пільгами, які надає Конвенція. Так, якщо буде доведено, що однією з основних цілей операції є одержання податкових пільг, передбачених Конвенцією, у наданні таких пільг може бути відмовлено.

Також Протоколи доповнюють статті Конвенцій про обмін податковою інформацією, що розширює можливості компетентних органів Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією.

Протоколи набудуть чинності після того, як відповідні країни-підписанти завершать всі необхідні ратифікаційні процедури. Якщо це відбудеться у 2021 році, то передбачені Протоколами зміни впливатимуть на діяльність компаній вже з 1 січня 2022 року.