На порушників валютного законодавства очікують штрафи до половини суми проведеної фінансової операції. Підставою для застосування санкцій є результати документальної або фактичної перевірки підприємства. Відповідний припис податківців про порушення юридичні особи можуть отримати упродовж трьох років з моменту вчинення правопорушення.

Кабінет міністрів на засіданні 26 травня 2021 року затвердив постанову №524 «Про затвердження Порядку застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства».

Рішення уряду було прийнято на виконання ч.1 ст. 15 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 року № 2473-VIII (далі – Закон). Документ визначає механізм застосування ДПС України та її територіальними органами штрафних санкцій за порушення вимог валютного законодавства (крім порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів) та розмір штрафних санкцій.

Податківці застосовуватимуть до юридичних осіб санкції за кожний вид порушення вимог валютного законодавства, встановлених Законом та/або визначених нормативно-правовими актами Нацбанку, які прийняті відповідно до Закону, зокрема у положенні «Про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті», затвердженому постановою НБУ від 2 січня 2019 року №5, а саме, з питань:

  • проведення розрахунків на території України;
  • торгівлі валютними цінностями та транскордонного переказу валютних цінностей;
  • проведення розрахунків за валютними операціями;
  • торгівлі валютними цінностями та транскордонного переказу валютних цінностей;
  • здійснення окремих операцій в іноземній валюті;
  • здійснення валютних операцій в умовах запроваджених заходів захисту.

 

Який розмір штрафу?

Базова ставка штрафу за такі порушення: 25% суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, перерахованої у національну валюту за офіційним курсом НБУ, встановленим на день здійснення такої операції, за кожен випадок порушення, встановленого в результаті перевірки.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року, тягнуть за собою накладення штрафу (штрафної санкції) у розмірі 50% суми операції.

Як будуть виявляти правопорушення?

Зазначені порушення мають бути виявлені за результатами проведення податковими органами документальних та фактичних перевірок.

Днем виявлення порушення вимог валютного законодавства є дата складення акту документальної або фактичної перевірки юридичної особи (крім уповноважених установ).

Як притягують до відповідальності?

На підставі висновків акту перевірки складається податкове повідомлення-рішення про застосування заходів впливу до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства. Податкове повідомлення-рішення, прийняте податковим органом, може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку. Адміністративне оскарження податкових повідомлень-рішень або інших рішень податкових органів здійснюється в порядку, визначеному Податковим кодексом України та нормативно-правовими актами, що регламентують процедуру оскарження.

Який строк для застосування штрафних санкцій?

 

Податкові органи застосовують штрафні санкції протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

Днем виявлення порушення вимог валютного законодавства є дата складення акту документальної або фактичної перевірки.

Замість висновків

Наразі ДПС України отримала законодавчо визначений інструмент для належного здійснення контрольних повноважень у сфері валютного законодавства. А враховуючи те, що право на проведення перевірок ДПС «відновлено», і затверджено розмір штрафів, найближчим часом варто очікувати на прискіпливе дослідження ревізорами і питання порушення валютного законодавства.