Розповідаємо найважливіше про основні фінансові звіти, які допомагають зрозуміти стан компанії, побачити майбутні проблеми і вчасно їх попередити, а також зрозуміти, в якому напрямку розвивається компанія. 

Для чого потрібні звіти 

Баланс — фотографія стану компанії

Баланс — фінансовий звіт, який містить дані про активи і пасиви компанії на конкретну дату. Активи — це все майно компанії, Пасиви — джерела формування цього майна. 

Важливо порівнювати Баланси на різні дати між собою

Баланси за різні дати дають можливість відстежити зміни майнового і фінансового стану підприємства. 

Знати структуру пасивів і активів добре, але це статична картинка стану компанії. Дізнатися про динаміку з неї не вдасться. 

А ось порівнявши баланси за дві дати можна зробити висновки про те, що відбулося в компанії. Ймовірно, за рік в активах з’являться гроші чи дебіторська заборгованість, а в пасивах нові кредити або внески у власний капітал. 

Так само з балансу не вдасться детально розкрити доходи і витрати, прибутки і збитки компанії, зрозуміти, чому стались зміни, зрозуміти, скільки товару продано чи скільки компанія сплатила за кредитом. Хоча частково така інформація в Балансі є. Але для глибокого розуміння потрібно вивчати інші звіти. 

Звіт про фінансові результати — дивимось на прибутки чи збитки 

Доходи і витрати підприємства за відповідний період фіксуються в звіті про фінансові результати — реалізація товару, доходи від депозитів, податок на прибуток, адміністративні витрати і багато чого іншого. З цього документу можна дізнатися, отримала компанія прибуток чи збиток, розмір, динаміку і структуру інших фінансових результатів.

Припустимо, зі звіту про фінансові результати, ми дізналися про дохід магазину за рік в розмірі 1000 гривень і прибуток в 100. Багато це чи мало? Можна подивитись на фінансові результати конкурентів. Але ще можна подивитись на виручку у Звіті про фінрезультати або заглянути в Баланс і подивитись вартість запчастин на складі — якщо вартість запчастин 1 мільйон гривень, це дуже мало, а ось якщо 1000 — товар обертається набагато краще. Тож звіт про фінансові результати аналізуємо разом з Балансами за відповідні дати. 

Звіт про рух грошових коштів показує, як компанія розпоряджається грошима

Маємо гарну структуру активів і пасивів, гідний дохід і прибуток — здається, компанія у відмінному стані. Але залишилася ще одна важлива частина фінансової мови — Звіт про рух грошовий коштів. Справа в тому, що активи не можуть бути миттєво перетворені в «живі» гроші і використані на потреби підприємства. Навряд чи співробітники магазину погодяться отримати заробітну плату запчастинами у випадку, якщо на рахунку підприємства немає грошей бо «все в товарі». Тож для відшліфовування якості роботи компанії з грошима і ліквідністю є окремий документ.

В звіті про рух грошових коштів йдеться саме про гроші. А ось, наприклад, у балансі використовується грошова оцінка активів і пасивів. 

Звіт показує окремо кошти від операційної діяльності — тобто основної, яка приносить бізнесу гроші, скажімо, вирощування зернових чи продажу комп’ютерної техніки; фінансової — наприклад, отримання позик, та інвестиційної — наприклад, купівлю необоротних активів. 

Висновок