Відповідно до Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2020 р. № 839, таке Повідомлення мають подавати усі платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції.

Платники податків, які входять до складу МГК мають проставити у графі 6 Повідомлення код UNC101.

Ті ж, хто не входять до складу МГК повинні зазначити в графі 6 код UNC102. У разі зазначення коду «UNC102» графи 7.1-11 та розділі I, II основної частини Повідомлення не заповнюються.

І хоча сам факт подання Повідомлення платниками податків, які не входять до складу МГУ, викликає певні логічні запитання, на необхідності такого звітування наголосили представники Міністерства фінансів України в рамках круглого столу з питань порядку подання та заповнення Повідомлення, який відбувся 05.07.2021 року.

Нагадаємо, що вперше Повідомлення необхідно подати до податкових органів засобами електронного зв’язку до 01.10.2021 року.