23 липня 2021 року  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на своєму сайті звенула увагу акціонерних товариств, що становлять суспільний інтерес, на зміну термінів розкриття квартальної інформації у поточному році. Емітенти не повинні складати та розкривати проміжну інформацію за ІІ квартал поточного року, враховуючи, що на вказану дату, а саме 30 червня 2021 року, Закон ще не набрав чинності.

Квартальна інформація має бути складена станом на кінець останнього дня ІІІ кварталу 2021 року та подана до Комісії.

Відповідно до частини 10 статті 126 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, який набрав чинності 01.07.2021 та п.1 Розділу 3 Положення НКЦПФР «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013 № 2826: проміжна інформація емітентів цінних паперів включає у тому числі висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).