Сьогоднішні підходи до оцінки компанії чи активу здебільшого зводяться до суто математичного розрахунку, але вартість бізнесу не може прямолінійно дорівнювати механічному обчисленню. Вартість залежить від безлічі факторів: починаючи з галузі, в якій працює компанія і закінчуючи економічними умовами, які склалися на ринку. Складанням калькуляції головну цінність підприємства можна не розпізнати. При проведенні оцінки бізнесу часто упускається головне – це те, що формує вартість елементу, який забезпечує створення продукту або послуги. Без врахування функціонування цього елементу, висновки будь-якого дослідження будуть не повними. Як же добитися реалістичного та об’єктивного результату?

Вартість бізнесу потрібно розглядати не тільки з позиції вартості активів, якості продукту, послуги і фінансових показників ефективності, а й також враховувати внутрішню бізнес-інфраструктуру, що забезпечує функціонування бізнесу та генерування продукту. Відсутність або наявність ключових елементів бізнес-інфраструктури суттєво вливає на вартість бізнесу, адже це є його невід’ємним елементом.

Крім фінансових показників на вартість бізнесу (інвестиційну привабливість) впливає:

  • Наявність прозорої юридичної структури.
  • Наявність обґрунтованого стратегічного плану розвитку.
  • Якісно налаштована система бюджетування та звітування.
  • Система мотивації співробітників та оцінки ефективності.
  • Наявність якісної системи комунікації (чи співробітники розуміють так само ціль бізнесу, як її розуміє власник).
  • Наявність системи корпоративного управління.

 

Для різних стадій розвитку бізнесу набір інструментів та їх складність буде відрізнятись.

 

Власник може самостійно розібратись і підготувати модель для оцінки бізнесу, але, імовірніше, він буде аналізувати бізнес через призму “свого творіння” і завищувати показники, тоді як бізнес-консультанти можуть допомогти розробити наближену до реальності модель, щоб сформувати реалістичні очікування та зробити правильні висновки.

Коли бізнес сталий, якісний перехід від етапу до етапу – забезпечується відмінним продуктом чи послугою та добре налаштованою внутрішньою бізнес-інфраструктурою, яка забезпечує функціонування всього “організму”. На різних етапах розвитку компанії складність інфраструктури і набір інструментів, який використовується для її підтримки, має бути різним. Це надважливо.

Інфраструктура завжди має встигати за розвитком продукту і бізнесу в цілому, аби забезпечити його безперебійне функціонування.

Коли власник компанії буде усвідомлювати, як формується ціна бізнесу та які драйвери на неї впливають, у нього з’явиться чітке розуміння, як і що потрібно “підкрутити”, аби бізнес рухався у правильному напрямку та забезпечував стабільне збільшення капіталізації.

Якісно налаштовані процеси також допомагають оптимізувати витрати бізнесу.

 

З нашої практики, у багатьох випадках власники бізнесу займаються розвитком продукту і майже не займаються розвитком інфраструктури, внаслідок чого вона завжди відстає. Критичним стає питання тоді, коли фінансова служба виявляється неспроможною забезпечити підтримку бізнесу при досягнені наступної стадії зростання.

Найчастіші помилки, які роблять власники при проведенні оцінки власного бізнесу:

 • оцінка заради оцінки, без виконання реальних кроків щодо впровадження змін;
 • оцінка тільки за фінансовими показниками та без врахування елементів, які опосередковано впливають на вартість;
 • не врахування нематеріальних активів, таких як розробка нових моделей, зразків, рецептів тощо;
 • недооцінка важливості інфраструктури та якісно налаштованих процесів;
 • не проведення аналізу чутливості ключових драйверів, а саме: як зміниться оцінка при погіршені або поліпшені ключових драйверів бізнесу.

 

 

Рекомендуємо все ж таки мати цілісне розуміння, навіщо ви робитимете оцінку та які кроки ви зробите після отримання результату. Головний фокус має бути на вашій пріоритетній цілі, тоді обрати правильний підхід для визначення вартості підприємства не буде надскладним завданням.

Найбільш важливі принципи якісної оцінки бізнесу:

 1. Збирати якісну та повну інформацію.
 2. Мати системність і регулярність відслідковування динаміки та оцінки впливу впроваджених змін та запуску нових проєктів чи послуг.
 3. Оцінювати загальний стан бізнесу за принципом “helicopter view”.
 4. Залучати кваліфікований погляд “зі сторони”.
 5. Бути чесним самим з собою та не “прикрашати”поточний стан речей.

Оцінка бізнесу може бути довгим та складним процесом, але цього не потрібно боятися. Отримання повного та достовірного результату, об’єктивно варте того, аби запускати увесь процес з початку і до кінця. Пам’ятайте, що визначення вартості підприємства допоможе зрозуміти, чи відповідає його бізнес-інфраструктура поточній стадії розвитку бізнесу та які елементи потребують вдосконалення.