Сучасні умови ведення бізнесу змушують керівників і власників підприємств все частіше переглядати стратегію розвитку і аналізувати ефективність бізнес-процесів. Оперативне реагування та постійний моніторинг – є ключем до успішної оптимізації, але іноді потрібно просто відмовитись від дрібних та несуттєвих справ і позбутися організаційного хаосу.

Значна частина недоліків в організації бізнес-процесів часто знаходиться на поверхні. Перше, це неорганізованість в обліку активів і основних засобів. Чому це важливо? Тому що активи є базою для визначення ліквідності бізнесу. Для підприємця питання обліку нерідко така собі невідома площина, проте вирішення цього питання не потребує над зусиль, його легко пояснити та зрозуміти.

Друга проблема, це планування. Точніше відсутність планування. За нашим досвідом, компанії не часто полюбляють складати бюджети. Причому як молоді підприємці, які щойно зробили перші кроки, так і ті, що вибудували сталий бізнес, який вже знаходиться на досить високому рівні.

Досить часто підприємці потрапляють в пастку маленьких або несуттєвих справ. Нерідко це обумовлено недостатністю коштів для розвитку бізнесу і тому вони концентруються на чомусь не значному, починають робити усе підряд, не визначаючи ключові пріоритети.

Під час огляду компанії, ми дивимося спочатку на те, яким чином організований бізнес, яким чином зафіксовані права власності на активи, торгівельні марки тощо. Ці питання бізнесмени чомусь часто відкладають на майбутнє, але це питання фундаменту бізнесу. Далі ми дивимося на якість тієї інформації, яку бізнес використовує для вимірювання свого прогресу. Які стандарти вони застосовують та яким чином вони підходять до збору інформації, і наскільки кваліфікований персонал, який над цим працює. Це те на чому ми концентруємося при визначенні проблем бізнесу.

Щоб бути гнучким та адаптивним до змін, діагностика поточного стану справ повинна відбуватись регулярно. Потрібно розуміти, наскільки поточна ситуація відповідає плану і що заважає виконувати цей план. Для підприємця важливо мати об’єктивну інформацію і здатність до аналізу цієї інформації, адже це допомагає краще зрозуміти власний бізнес і зрозуміти те, що потрібно робити в першу чергу для досягнення головної мети.

З моєї практики, компанії не дуже часто оцінюють, як саме вони будуть досягати успіху, тому бізнес має зосереджуватись на пріоритетних напрямках з самого початку. Треба розуміти основні чинники зростання вартості компанії і далі крок за кроком визначати напрямки підсилення сильних сторін і процесів бізнесу.

Імовірніше, моніторинг та аналіз бізнес-процесів компанії виявить чимало недоліків і покаже втрачену компанією вигоду, проте завдяки тестуванню знаходять й потенційні зони для зростання, що дає змогу встановити правильний вектор щодо змін та оптимізації бізнесу.