Оновлення положень Міжурядових конвенцій

1 вересня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про подання на ратифікацію Верховною Радою України Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Данії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно (далі – Конвенція з Данією та Протокол з Данією відповідно). Про підписання Протоколу ми писали раніше.

А вже 2 вересня 2021 року Міністерством фінансів України було підписано Протокол між Урядом України та Урядом Держави Катар про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (далі – Конвенція з Катаром та Протокол з Катаром відповідно).

Зазначеними Протоколами з Данією та Катаром (далі – Протоколи) вносяться зміни до відповідних двосторонніх Конвенцій з метою приведення їх положень у відповідність до Модельної Конвенції ОЕСР.

 

Нагадаємо більш детально про зміни, які вносяться Протоколом з Данією.

Внесено зміни до переліку податків, на які поширюється дія Конвенції з Данією.

Крім того, до платежів роялті застосовуватимуться ставки податку на доходи нерезидентів наступним чином:

 

Тип роялті Стара ставка податку Нова ставка податку
За використання секретної формули, процесу чи інформації (ноу-хау), що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду  

0%

 

5%

За використання авторських прав на твори літератури, мистецтва або науки, торгову марку, патент, дизайн, модель або план  

10%

 

10%

 

Зміни, які вносяться Протоколом з Катаром

Розширено положення статті 25 Конвенції з Катаром «Процедура взаємного узгодження», відповідно до якої будь-яка домовленість, досягнута компетентними органами України та Катару в рамках процедури взаємного узгодження, повинна виконуватись незалежно від будь-яких обмежень в часі, передбачених національним законодавством Договірних Держав.

Слід звернути Вашу увагу, що Протоколом з Катаром не вносяться зміни до діючих ставок податку на доходи нерезидентів.

Також, відповідно до Заходу 6 Плану дій BEPS (Запобігання зловживанню угодами про уникнення подвійного оподаткування) Протоколами запроваджено Тест Основної Мети (англ. Principal Purpose Test), що є одним із інструментів боротьби з ухиленням від сплати податків, призначеним не допустити зловживання пільгами, які надає Конвенція. Так, якщо буде доведено, що однією з основних цілей операції є одержання податкових пільг, передбачених Конвенцією, у наданні таких пільг може бути відмовлено.

Окрім цього, Протоколи доповнюють статті Конвенцій про обмін податковою інформацією, що розширює можливості компетентних органів Договірних Держав щодо обміну податковою інформацією.

 

Кіпр: Реєстр Бенефіціарних Власників

Нагадаємо, що 18 лютого 2021 року Парламент Республіки Кіпр (House of Representatives) здійснив легалізацію П’ятої Директиви щодо протидії легалізації злочинних коштів (5AMLD). Із введенням в дію 5AMLD Кіпр відповідає вимогам та змінам, внесеним Директивою ЄС 2018/843 стосовно утримання та діяльності Реєстру Бенефіціарних Власників Компаній та Інших Утворень Реєстраром Компаній. Відповідно до Гайду, випущеного Реєстраром Компаній, бенефіціарним власником визнається будь-яка фізична особа, яка зрештою володіє або контролює установу через достатній відсоток акцій або прав голосу або долю власності. При цьому, достатнім відсотком є 25% + 1 акція.

До системи Ariadnі має бути подана така інформація про бенефіціарів:

  • ПІБ, дата народження, громадянство та зареєстрована адреса проживання бенефіціарів;
  • структура та форма володіння часткою кожним із бенефіціарів (пряме чи опосередковане володіння; формальний чи фактичний контроль) із зазначенням розміру такої частки;
  • номер документа, що підтверджує особу бенефіціара (ідентифікаційна картка або паспорт) із зазначенням країни його видачі;
  • дата включення особи до реєстру у статусі бенефіціара;
  • дата внесення змін до відомостей про бенефіціара чи дата, коли така особа перестала бути бенефіціаром.

У разі зміни даних про бенефіціарів нова інформація має бути подана до системи протягом 14 днів. Якщо інформація не змінювалась, то необхідне щорічне підтвердження у грудні кожного наступного року.

Подання даних на електронний сервіс «Реєстрація даних бенефіціарного власника» можливе або від посадових осіб (фізичних та юридичних осіб) компанії або від самої юридичної особи шляхом створення корпоративного профілю. Обидва шляхи вимагають створення та ідентифікації профілю (облікового запису) у системі «Ariadnі» (CY).

Стосовно доступу до реєстру, то повний та необмежений доступ матимуть наглядові органи Кіпру, в т.ч. податкові, всі інші матимуть доступ до інформації щодо імені бенефіціара, дати та року народження, громадянства, країни-резидентства, природи та розміру бенефіціарного інтересу (долі). Вартість доступу для широких мас становитиме 3,50 євро.

Варто зауважити, що зобов’язання з розкриття бенефіціарів у реєстрі також розповсюджується на трасти та партнерства.

До виключень віднесено компанії, якими подані заявки на strike-off до 16.03.2021, компанії, які наразі знаходяться у процесі ліквідації та іноземні компанії (overseas companies). Окрім того, компанії, що знаходяться в лістингу на фондовій біржі Кіпру також звільнені від зобов’язання подачі інформації в Реєстр Бенефіціарних Власників.

Строк подачі інформації до Реєстру Бенефіціарних Власників на Кіпрі наразі продовжено до 12.03.2022 р.

Стосовно відповідальності за неподачу відомостей, то на компанію та її посадових осіб будуть накладатись штрафні санкції: разовий штраф у розмірі 200 євро та по 100 євро за кожний день прострочення (максимальний розмір штрафу 20 000 євро).