Прибуток, дохід, вартість чистих активів — звичні для менеджменту метрики, динаміка і розмір яких дозволяють стверджувати, що бізнес на вірному шляху. Але чи достатньо їх для того, щоб бути 100% впевненими в цьому твердженні? Для крамниці, майстерні, маленького готелю — можливо. А ось для більшого бізнесу потрібні додаткові індикатори того, що компанія розвивається впевнено і обрана керівництвом стратегія правильна. Додатковим виміром в системі координат “добре-погано” для компанії можуть стати показники конкурентів, схожих компаній на національному ринку або за його межами.

 

Для підприємств, які мають філії можливе порівняння їхніх показників. Головне — мати якісні дані й вміти робити висновки про те, які саме сильні сторони забезпечують “відрив” конкурентів. А знаючи власні слабкі сторони, обирати заходи для виправлення ситуації. Процес вибору показників, збору, аналізу даних і порівняння з іншими гравцями ринку називається бенчмаркінг.

бенчмаркінг бізнесу

 

Бенчмаркінг допоможе знайти оптимальний процес або процедуру

Є декілька видів бенчмаркінгу. Зупинимося на чотирьох, які мають дати явлення про те, що від бенчмаркінгу може отримати компанія. 

Бенчмаркінг ефективності

Бенчмаркінг ефективності — процес збору ключових показників, які можна виміряти. Це можуть бути фінансові результати, KPI тощо. Порівнявши отримані дані з показниками, наприклад, конкурентів, можна зробити висновки про ефективність роботи компанії і вийти на управлінські рішення, які дозволять зменшити відрив.

 

Бенчмаркінг практик

Тут збираються дані про якісні характеристики того, який персонал, процеси і технології є в інших компаніях. Отримана інформація може бути оформлена як блок-схема або карта. Найкращі виявлені практики варто розглянути для втілення у власній діяльності.

Внутрішній бенчмаркінг

Це аналіз ефективності і/або практик, що використовується для порівняння діяльності окремих філій, продуктів, програм і таке інше всередині компанії. Важливо налагодити постійний збір і однорідність інформації для того, аби своєчасно виявляти внутрішніх чемпіонів і аутсайдерів і адекватно реагувати на ці результати.

Стратегічний бенчмаркінг

Порівнювати власну компанію можна не тільки з конкурентами або з аналогічними підприємствами. Чому б не подивитись на процеси і процедури у Tesla, Ford або Microsoft.? Окреме питання — як втілити їхній досвід і чи є в цьому сенс.

8 кроків ефективного виконання бенчмаркінгу і роботи з його результатами

  1. Обираємо показник або процес, який буде вивчатися. Це може бути метрика, що є критичною для прийняття управлінських рішень або акціонерів. Якщо таких декілька — розставляємо пріоритети.

 

  1. Вирішуємо, з якими організаціями будемо порівнювати. Це може бути конкурент, інші компанії або власні підрозділи. Збирати дані може бути складно, тож ймовірно доведеться звернутися до консультантів або спеціалізованих компаній, які можуть в цьому допомогти.

 

  1. Розбираємо обраний для аналізу показник на складові. Це дозволить спростить процес і краще розуміти критичні точки, на які треба звернути увагу в першу чергу.

 

  1. Збираємо і аналізуємо дані. Порушення конфіденційності — злочин, тож чутливу інформацію варто шукати в інтерв’ю, галузевих оглядах, пресі тощо. Важливо, щоб отримані дані були надійними. Чутки і плітки тут працюють погано.

 

  1. Порівнюємо показники. Намагайтеся знайти не тільки розриви в ефективності, але й причини таких дисбалансів. 

 

  1. Розробляємо план дій. Знайдені в процесі аналізу відмінності в ефективності можуть викликати емоції й бажання “піти в атаку” на причини відставання від конкурентів. Не варто цього робити — виправити ситуацію необхідно комплексно, тож знадобиться план.

 

  1. Впровадження змін. План втілюється в життя. Варто уважно стежити за тим як зміни впливають на ефективність і колектив. Якщо нові процедури працюють не так, як очікувалося, необхідно коригувати дії, наприклад, провести тренінг персоналу. Всі зауваження й отримані в процесі інсайти доречно документувати.

 

  1. Повторюємо процесс. Знайшли і втілили вдале рішення — шукаємо нову сферу для підвищення ефективності. Не вдалося покращити показники — можна розпочати пошук корисних заходів спочатку. 

Результат бенчмаркінгу — звіт. Подальші дії за менеджментом компанії

Ви не в захваті від того, що постійно доведеться виконувати великий об’єм роботи з інформацією аюо не маєте такої можливості? Можна звернутися до професіоналів, які виконують збір, обробку даних і підготують відповідний звіт

 

Можливі складові цього документу — профіль компанії, критерії за якими обираються конкуренти, сильні й слабкі сторони підприємства-клієнта, позиції за ключовими показниками у галузі, аналіз персоналу і менеджменту, дослідження конкурентної середи, управління фінансами, інвестиціями, задоволеності споживачів, впровадження інновацій тощо.

 

Бенчмаркінг — корисний інструмент для тих, хто готовий постійно шукати і втілювати процеси і практики з арсеналу конкурентів. Лідерам ринку він буде корисним для пошуку трендів або об’єктів поглинання. Водночас бенчмаркінг чутливий до якості інформації, тож потрібно докласти великих зусиль, щоб результат став надійною основою для прийняття якісних управлінських рішень.