24.09.2021 р. набрав чинності наказ від 27.08.2021 р. № 484, яким Мінфін затвердив зміни до Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компанії (далі – МГК) та форми самого Повідомлення.
Зміни в основному стосуються порядку заповнення граф 8 та 11 Повідомлення.
Так, у графі 8 зазначається дата, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність МГК або дата закінчення фінансового року відповідно до внутрішніх положень материнської компанії МГК, якщо консолідована звітність не готується.

Змінами передбачено, що формат заповнення дати зміниться з формату «ММ-ДД» (місяць-день) на «ДД-ММ-РРРР» (день-місяць-рік).
Оскільки у платників податків виникало багато запитань щодо коректного визначення суми сукупного консолідованого доходу МГК, Мінфін вирішив спростити порядок заповнення графи 11. У новій формі Повідомлення платники податків мають зазначити відповідний код інтервалу сум, в якому знаходиться значення суми сукупного консолідованого доходу МГК за фінансовий рік, що передує звітному:

• якщо сукупний консолідований дохід МГК є меншим за еквівалент 50 мільйонів євро, зазначається код UNC 901;
• якщо сукупний консолідований дохід МГК дорівнює або перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, але є меншим або дорівнює еквіваленту 750 мільйонів євро – UNC 902;
• якщо сукупний консолідований дохід МГК перевищує еквівалент 750 мільйонів євро, – UNC 903.

Крім того, слід звернути увагу, що перерахунок у євро валюти звітності МГК, відмінної від євро, здійснюється відповідно до офіційного курсу гривні щодо євро (середній за період) за календарний рік, що передує звітному року. Нагадаємо, раніше представники Мінфіну повідомляли, що необхідно використовувати середній курс за звітний період.
Для зазначення у графі 10 Повідомлення платників податків, які не є материнською компанією МГК або учасником, уповноваженим на подання звіту в розрізі країн в Україні, додано окремий код «CBC709».
У разі якщо материнська компанія МГК та/або учасник МГК утворені відповідно до законодавства певної країни, але не є податковими резидентами жодної держави (території), для цілей заповнення Повідомлення вважається, що такі компанії не мають податкового резидентства. У цьому випадку під час заповнення інформації щодо держави (території) податкового резидентства таких компанії МГК застосовується спеціальний код “X5”.

Текст наказу опубліковано 24 вересня 2021 року в «Офіційному віснику України» № 74.

Джерело