На українському ринку час від часу відбуваються гучні угоди злиття та поглинання, але зараз не спостерігається високої активності серед локальних емітентів, тоді як глобальні тенденції показують протилежне. Криза та невизначеність з пандемією внесли свої корективи щодо планів вітчизняних підприємців, які вирішили почекати з угодами принаймні до кращих макроекономічних прогнозів та більш щедрих пропозицій з ринку. Час очікування можна використати для “підтягування хвостів” та на роботу щодо збільшення привабливості бізнесу. Як це зробити грамотно?

В очікуванні повного відновлення та зростання операцій на ринку M&A в Україні, яке бізнес прогнозував на цей рік, найкращим рішенням для власників компаній може стати вибір нової стратегії у підготовці до майбутнього продажу компанії. Безумовно найкраще з цим завданням впорається професійна команда консультантів, яка ліпше і швидше проведе діагностику бізнесу, розробить декілька планів щодо реалізації тієї чи іншої угоди, знайде покупців і доведе справу до кінця, коли сторони вдарять по руках і завізують усе документально.

Якщо продавець хоче заощадити з тих чи інших причин, він може самостійно пройти весь цей шлях, щоправда, потрібно буде зважити кількість часу, що витрачається, і трудовитрати та порівняти, що ж все-таки буде вигідніше.

Що робити?

На першому етапі необхідно зібрати інформацію та провести стратегічний аналіз ринку, на якому функціонує бізнес: оцінити поточні тенденції та динаміку, рівень конкуренції, визначити позицію компанії на ринку. Аналіз майнового стану та фінансових показників діяльності компанії за кілька років дозволить відстежити динаміку та фактори, що впливають на них. На підставі проведених досліджень можна ухвалити рішення щодо продажу бізнесу, яке може принести максимальну вигоду власнику.

ТОП 3 причин, котрі роблять продаж компанії найбільш вигідним для власника рішенням:

 1. Продаж бізнесу в цілому найчастіше застосовується для фінансово-стійких компаній, котрі мають перспективи розвитку.
 2. Продаж бізнесу, як сукупність активів чи розрізнені активи бізнесу, застосовується для збиткових підприємств, перспективи розвитку яких мають примарний характер.
 3. Реструктуризація бізнесу та продаж. Виділення непрофільних або зайвих активів та їх продаж окремо від основного бізнесу дозволить спростити та прискорити процес продажу та збільшити вигоду.

Виявивши сильні та слабкі сторони бізнесу, можна визначити потенційного покупця. Погляд на бізнес з цієї позиції допоможе власнику успішно продати свій бізнес.

Другий етап – комплекс організаційно-технічних заходів з підготовки бізнесу до продажу:

 • проведення інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних запасів;
 • проведення звірки розрахунків з дебіторами та кредиторами, у тому числі отримання довідок про заборгованість з податкової інспекції, кредитних організацій;
 • збирання та систематизація первинних документів, договорів, бухгалтерської звітності за попередні періоди діяльності підприємства (при необхідності документація систематизується);
 • продовження договорів оренди нерухомого майна;
 • складання зрозумілої та прозорої управлінської звітності;
 • проведення аудиту;
 • оновлення фінансових прогнозів та подання аргументів, що свідчать про безперервність бізнесу та рівень впливу COVID-19 на бізнес;
 • підготовка регламентів процесів та посадових інструкцій.

Привабливість бізнесу зростає за мінімізації необхідності участі власника. Автономності бізнесу можна досягти завдяки делегуванню повноважень у компанії та, за необхідності, за допомогою запрошення професійних менеджерів з ринку. Крім того, необхідно приділити увагу мінімізації ризиків безперервності бізнесу та збоїв поставок, автоматизації обліку операцій, вирішенню можливих проблем продуктивності робочої сили через віддалену роботу та обмеження, що пов’язані з пандемією та через посилення безпеки бізнесу та інформації.

Розуміючи з чого складається бізнес, які в нього є активи та прибутковість, необхідно провести оцінку, яка визначить його ринкову вартість.

Заключним етапом передпродажної підготовки є складання портфоліо компанії – інвестиційного меморандуму, котрий містить всебічний опис об’єкта інвестування. Додатковою цінністю та прискоренням продажу буде включення до цього документу опис перспектив розвитку бізнесу та збільшення прибутку. У процесі ухвалення рішення щодо купівлі бізнесу покупці зазвичай проводять поглиблену “комплексну перевірку” бізнесу чи Due Diligence. Оскільки надалі дана процедура також включатиме питання готовності бізнесу до глобальної пандемії та оцінку ризиків безперервності, доцільно розкривати ці питання в інвестиційних меморандумах вже зараз.

Процес передпродажної підготовки тривалий і трудомісткий, але захоплюючий. Подивившись на свій бізнес очима іншої людини, можна побачити усі його переваги та недоліки, підвищити прибутковість та результативність і продати його за найвищою ціною.