Сучасне ведення бізнесу передбачає постійний обмін інформацією як між контрагентами, так і між компанією та співробітниками, і, звичайно, що найцінніша інформація має мати статус конфіденційної та вимагає особливого поводження. Цінність такої інформації може перебільшувати вартість матеріальних активів, особливо це стосується IT-сфери, де надто велика конкуренція і витік даних може суттєво вплинути на майбутнє бізнесу.

Однак, українським законодавством такий договір як NDА досить довгий час не був передбачений взагалі, а з метою обґрунтування юридичної можливості підготовки такого договору та власне його змісту застосовувались положення Цивільного Кодексу, Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інші нормативні акти (далі в таблиці порівняння – загальне законодавство). В липні 2021 року Верховною Радою було прийнято Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі – Закон Дія Сіті), який, серед іншого, вперше передбачив укладення договорів про нерозголошення.

Так, виходячи із практики, визначали чотири основні види NDА:

  • класичний NDА (для майбутніх контрагентів, інвесторів тощо)
  • NDА для винахідників
  • NDА для працівників
  • NDА для кандидатів на співбесіді

Наразі, ці види доповнюються п’ятим – NDА Дія Сіті. Натомість, варто зауважити, що положення Закону Дія Сіті щодо конфіденційної інформації розповсюджується лише на резидента Дія Сіті або ж стосовно інформації щодо резидента Дія Сіті. Окрім того, NDА Дія Сіті має декі особливості у порівнянні із звичайним NDА.

Тож пропонуємо розібратись у спільних рисах та у відмінностях в застосуванні NDА поза Дія Сіті та в межах Дія Сіті.

До конфіденційної інформації не відносяться відомості (виключення розповсюджуються і на NDА за Законом Дія Сіті): про стан довкілля та здоров’я населення, якість харчових продуктів і предметів побуту, аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей , якість харчових продуктів і предметів побуту, про факти порушення прав і свобод людини, про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб тощо.

Спосіб оформлення обов’язку щодо дотримання конфіденційності

Статус сторін


Зміст NDАСлайд


Трудове законодавство та NDАслайд

Види відповідальності

Завдяки прийнятому Закону Дія Сіті, роботодавці-резиденти Дія Сіті отримали певні розширені можливості щодо захисту власної конфіденційної інформації, натомість, їх працівники мають не допускати розкриття конфіденційної інформації, адже, в цьому випадку вони не матимуть захисту з боку трудового законодавства.

Не дивлячись на той факт, що укладання NDА в Україні стає усталеним, судова практика щодо притягнення до відповідальності здебільшого є негативною, і в першу чергу це пов’язано саме із неналежною деталізацією відповідних вимог в договорах про конфіденційність та із нерозумінням яка саме інформація підлягає захисту. При цьому, зрозумілим є те, що оцінити які практичні проблеми матиме застосування NDА під егідою Закону Україна Дія Сіті ми зможемо не раніше ніж через кілька років, доки сформується судова практика із цього питання. Тож наразі можемо тільки привітати ініціативу із нормативного врегулювання ІТ сфери та порадити укладати NDА незалежно від того чи є Ви резидентом Дія Сіті чи ні.