Внутрішній аудит та аудит ризиків

Внутрішній контроль допомагає оцінити потенційні ризики, пов’язані із діяльністю підприємства. Одним із інструментів внутрішнього контролю є внутрішній аудит.

Наявність в компанії відділу внутрішнього аудиту підвищує інвестиційну привабливість компанії та довіру кредиторів, допоможе мінімізувати ризики, пов’язані із діяльністю компанії, та підвищити конкурентоспроможність.

Створення власної аудиторської служби потребує додаткових витрат та підбір висококваліфікованих працівників. Тому сьогодні поширена практика передачі функцій служби внутрішнього аудиту на аутсорсинг, що дозволяє ефективно контролювати та здійснювати управління компанією, а також оптимізувати бізнес-процеси.

Аудит ризиків передбачає перевірку найбільш ризикових питань вашого бізнесу, дозволяє створити на підприємстві ефективну модель управління ризиками та забезпечити надійний захист від зовнішніх та внутрішніх впливів.