Аутсорсинг

Аутсорсинг – це передача на договірній основі непрофільних функцій бізнесу іншій компанії, що спеціалізується в конкретній галузі та володіє відповідним досвідом, знаннями, технічними засобами.

Завдяки аутсорсингу компанія – замовник має змогу оптимізувати бізнес-процеси та зосередитись над пріоритетними напрямками діяльності.

Переваги аутсорсингу:
• зосередження на основному бізнесі;
• зниження затрат: часто залучення аутсорсингової компанії дешевше утримання власної структури, що займається подібною діяльністю;
• можливість скористатися спеціалізованими функціями, для виконання яких організація не має фахівців або ресурсів.