Звітність відповідно до МСБО та МСФЗ

Використання Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) – необхідна умова міжнародної бухгалтерської практики. Водночас українському бізнесу необхідна зовнішня підтримка та досвід. Крім того, зовнішнім користувачам, які мають прямий або непрямий фінансовий інтерес, потрібні узгоджені дані згідно зі стандартами МСФЗ для оцінки можливостей та ризиків та ефективного управління інвестиціями.

Ми розуміємо важливість звітності згідно МСФЗ як для транснаціональних корпорацій, так і для малих підприємств, і забезпечуємо якісне відображення фінансових даних.
Ми також здійснюємо трансформацію рахунків з українських П(С)БО в IAS-IFRS або ж ведемо їх на постійній основі.