Податкова підтримка та відновлення рахунків

Податкова підтримка Baker Tilly забезпечує мінімізацію податкових ризиків та надає клієнтам впевненості щодо правильності та достовірності ведення податкового обліку, подання звітності та сплати податків.
Ми здійснюємо як одноразовий перегляд, перевірку податкової облікової політики підприємства та відповідність сум податків, що підлягають оплаті, так і надаємо зазначені послуги на постійній основі.

У тих випадках, коли бухгалтерські записи відсутні, наша команда може здійснювати відновлення рахунків і відображати всі минулі операції компанії для підготовки необхідних фінансових звітів.