Legal secretary

Послуга Legal secretary передбачає широкий комплекс реєстраційних послуг для бізнесу, а саме:
• реєстрація фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб (у формі ТОВ, АТ тощо);
• реєстрація змін до відомостей внесених у державний реєстр (відомості щодо учасників, директора, місцезнаходження, видів діяльності (КВЕД), установчих документів тощо);
• складання статутних документів юридичної особи (статут, протокол установчих зборів, протокол оцінки майна тощо);
• реєстрація представництв іноземних компаній;
• проведення реорганізації юридичних осіб.