Екологічний Due Diligence

Багато корпоративних угод сполучені з екологічними ризиками. Забруднені грунт, вода і повітря, небезпечні речовини та відходи, претензії з боку громадськості та органів влади, репутаційні ризики можуть бути успадковані покупцем бізнесу при його покупці від попереднього власника. Потреба передбачити, виміряти і мінімізувати дані ризики сформувала пропозицію послуг з аналізу екологічної складової бізнесу, також відомих як Екологічний Due Diligence ( EDD ).

Для покупця, головною метою виконання процедури EDD є отримання повної і достовірної інформації про вплив на навколишнє середовище компанії або проекту, включаючи аналіз поточного екологічного стану матеріальних активів; відповідності нормам законодавства корпоративним і міжнародним стандартам; ефективності існуючої системи захисту навколишнього середовища.

Для продавця, EDD посилює ефективність зусиль з продажу компанії, збільшуючи її привабливість для інвесторів шляхом: раннього виявлення та оперативного зменшення негативного впливу компанії або проекту на навколишнє середовище; прискорення оформлення угоди внаслідок повної готовності представити результати аналізу потенційному покупцеві або інвесторові; економії часу ключового персоналу, задіяного у процедурі EDD, внаслідок усунення необхідності проведення власної оцінки кожним з потенційних покупців.

Великий досвід екологічного Due Diligence в різних галузях дозволяє Baker Tilly проводити оцінку екологічної складової транзакцій і проектів будь-якого рівня складності.