Підготовка або підтвердження нефінансової звітності

Оприлюднення нефінансової звітності відіграє важливу роль у формування іміджу компанії.
Стейкхолдерів сьогодні цікавлять не тільки фінансові показники діяльності компанії, а й її вплив на соціальну сферу та навколишнє середовище.

Найбільш авторитетною системою складання нефінансових звітів є принципи Глобальної ініціативи зі звітності (GRI). Відповідність принципам GRI вказує на спрямованість компанії до сталої економіки та дає зацікавленим сторонам уявлення щодо реальної цінності бізнесу, що публікує свій нефінансовий звіт.
BakerTilly пропонує послуги із надання підтвердження нефінансової звітності (Sustainability Assurance), які ґрунтуються на даних перевірки та визначають:

• повноту, достовірність та значущість викладеної у звіті інформації;
• відповідність структури Звіту рамкам GRI;
• досягнення цілей, що були заявлені раніше та потенціал для подальшого вдосконалення.

Процедура перевірки виконується у відповідності до Міжнародного стандарту по підтвердженню достовірності інформації (ISAE) 3000, Завдання із підтвердження достовірності інформації, що не є аудитом та оглядовими перевірками ретроспективної фінансової інформації.

Звіт з управління – новий для українського бізнесу звіт. Він повинен містити фінансову й нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкривати основні ризики й невизначеності його діяльності.
Фахівці BakerTilly підготують Звіт з управління, враховуючи усі вимоги діючого закнодавства.