HR services
  • Корпоративна культура – діагностика, трансформація і розвиток
  • Ефективність діяльності – діагностика організаційної ефективності, розробка мотиваційних програм і системи оцінки
  • Бренд роботодавця – аудит, розробка EVP і програми розвитку бренду
  • Адаптація – розробка системи адаптації персоналу
  • Аудит функції управління персоналом, кадрового діловодства
  • Аутсорсинг функції HR