Аналіз корпоративного управління

Ефективна система корпоративного управління підвищує вартість бізнесу. Аналіз корпоративного управління передбачає оцінку поточної практики корпоративного управління, порівняльний аналіз з аналогічними компаніями і розробку рекомендацій.

Результати аналізу дозволяють підвищити якість прийняття управлінських рішень, забезпечити відповідність вимогам міжнародних стандартів і ринків капіталу, зміцнити довіру зацікавлених сторін і підвищити інвестиційну привабливість.