Побудова організаційної структури

Організаційна структура – це структура розподілу повноважень і відповідальності, а також реалізації основних бізнес-процесів всередині компанії. Розробка організаційної структури передбачає вдосконалення структурних зв’язків і основних виробничих процесів, з урахуванням поточного стану підприємства і готовності керівництва до змін.

Фахівці BakerTilly допоможуть з вирішенням наступних питань:
• проведення аналізу організаційної структури;
• вдосконалення оргструктури підприємства, оптимізація рівнів компанії і зв’язків між ними;
• розробка і впровадження системи управління організаційними змінами;
• формування HR-стратегії і кадрової політики організації, відділу управління персоналом;
• побудова системи матеріальної і нематеріальної мотивації;
• аудит кадрового діловодства.